Hore

Stredná škola v CambridgeshireStredoškolské štúdium a dlhoročné skúsenosti v historickom Cambridgeshire..

Stredoškolské štúdium v Cambridgeshire

Štúdium na unikátnej strednej škole...

Stredná škola v Cambridgeshire je štátna anglická škola, založená v roku 1939. Je situovaná v severnej časti Cambridge, ktorá sa volá Impington. Cesta autobusom do centra mesta trvá len 30 minút (pravidelná autobusová doprava). Štúdium je na vysokej úrovni a vybavenie školy je moderné.

Stredná škola v Cambridge v Anglicku ponúka vysokokvalitné a náročné štúdium.

Táto stredná škola má veľmi širokú ponuku predmetov, z ktorých si študenti môžu vybrať. Okrem anglického školského systému škola dodržiava vo výučbe aj tieto princípy: hodiny majú byť primerane náročné, zahŕňať všetkých žiakov, byť zábavné, mať vysoké očakávania, mať merateľný a viditeľný progres, mať jasné zadania, mať starostlivo rozvrhnuté aktivity. Dodržiavaním týchto princípov sa zvyšuje motivácia u žiakov a tým sa aj zlepšujú celkové výsledky školy.

Zo širokej škály predmetov, ktoré stredná škola v Cambridgi ponúka, to sú napríklad angličtina, cudzie jazyky, matematika, šport a blahobyt, vizuálne umenie, informatika, performačné umenia, vedné predmety, humanitné vedy a mnohé iné. Samozrejme, aj táto stredná škola ponúka mnoho mimoškolských aktivít, okrem iných šport, tanec, divadlo, atď.

Štúdium na strednej škole v Cambridge je najkvalitnejšie v celej Európe.

Štúdium na tejto strednej škole má až tri typy skúšok, z ktorých si žiaci môžu vybrať – AS/A-level, GCSE a IB. IB (International Baccalaureate) je medzinárodne uznávaná maturitná skúška. Keď si študent zvolí tento typ štúdia bude si musieť nakombinovať rôzne predmety takým spôsobom, že z každej vednej oblasti bude mať aspoň jeden. Je to možno náročnejšie, ale je to najkvalitnejší študijný program v Európe.

Stredná škola funguje od roku 1939 a je veľmi moderne vybavená. Okrem mnohých tried a prírodovedných laboratórií, má aj jazykové laboratóriá, multimediálne miestnosti, knižnicu, obrovskú konferenčnú miestnosť, telocvičňu, fitnes centrum, bazén, bufet a tanečné a divadelné štúdiá. Keďže škola sídli v rovnakom meste ako slávna univerzita, žiak môže mať väčšiu motiváciu, ak by chcel pokračovať svoje štúdium na vysokej škole práve tu.

Pred úplným začatím školského roka, všetci zahraniční študenti majú orientačné stretnutie, kde sa dozvedia všetky potrebné informácie.

Základné informácie o štúdiu v Cambridgeshire

 • Typ programu: stredoškolský program
 • Možnosti štúdia pre medzinárodných študentov: A-level, BTEC, IB program
 • Destinácia: UK – Cambridgeshire
 • Vek študentov: 16 – 18 rokov
 • Jazyk: angličtina
 • Dĺžka programu: akademický rok (september – jún)
 • Ubytovanie: hostiteľské rodiny, polpenzia
 • Typ školy: štátom podporovaná škola

Požiadavky na študenta

 • vek: 16 – 18 rokov (študenti musia mať aspoň 16 rokov pred 31.8. a nemôžu dosiahnuť 19 rokov počas prvých 6 týždňov vyučovania)
 • študent EÚ
 • dobrá znalosť angličtiny, na úrovni IELTS s výsledkom minimálne 5,5 (študent nemusí mať urobenú originál skúšku IELTS, bude písať
 • úrovňové testy angličtiny)
 • dobrý študijný prospech
 • prihlášku je potrebné podať do 15. apríla. Ak sú voľné miesta, škola prijme prihlášku aj po tomto termíne.

Orientačné stretnutie

Zahraniční študenti majú možnosť zúčastniť sa orientačného stretnutia po príchode.

Miestny koordinátor

Medzinárodný koordinátor pomôže, podporí a poradí študentom so všetkými potrebnými vecami počas pobytu. Študenti budú dostávať pravidelnú písomnú správu od učiteľov.

Príchod do UK

 • Vyzdvihnutie z letiska a transfery nie sú v cene programu.
 • Sprostredkovateľská agentúra MJA Vám pomôže naplánovať dopravu a v prípade záujmu zakúpi letenky, prípadne lístky na autobus v krajine pobytu.

Škola má dlhoročné skúsenosti, pripravuje študentov na medzinárodnú maturitu od roku 1990. Škola víta okolo 300 študentov Sixth Form/ 12. a 13. ročník školskej dochádzky v Anglicku v programoch IB aj A-level z celkového počtu 1300 študentov, vo veku od 11 do 18 rokov. 40% všetkých študentov je zahraničných.

Vybavenie školy zahŕňa veľkú spoločenskú miestnosť a kaviareň, knižnicu, vedecké laboratóriá, počítačové učebne, tanečné a divadelné štúdiá pre študentov týchto odborov, telocvičňu, bazén a multimediálne jazykové učebne.

Stredná škola v Cambridge ponúka študentom toleranciu a otvorenosť.

 

Škola v Cambridgeshire ponúka tieto akademické programy:

 • A-Level/AS – Level
 • IB

Študijný program A-Level

Väčšina medzinárodných študentov absolvuje AS-level program (12. ročník školskej dochádzky v Anglicku) alebo A-Level program (12. a 13. ročník školskej dochádzky v Anglicku).

Program A-Level je dvojročný program, ktorý pripravuje študentov na univerzitu. Vo Veľkej Británii je to tradičná cesta, ktorou sa mladí ľudia vydávajú, keď chcú ísť na univerzitu a je to tiež obľúbený spôsob medzi zahraničnými študentmi.

 • AS/A2 Levels je 12. a 13. ročník školskej dochádzky v Anglicku.
  V 12. ročníku si medzinárodní študenti volia skladbu 3/4 predmetov na úrovni AS level + hodiny angličtiny.
 • V 13. ročníku sa medzinárodní študenti koncentrujú len na 3 predmety (z predchádzajúcich 4) na úrovni A2 level + hodiny angličtiny.
 • Na konci 12. ročníka aj 13. ročníka sa robia skúšky a získavajú sa GSE „A“/“AS Level certifikáty,  akoby rovnocenné našej maturite. (General Certificate of Education Advanced Level/Advanced Subsidiary Level)

Dĺžka štúdia:

 • AS level znamená, že predmet sa študuje jeden rok
 • A2 level znamená, že predmet sa študuje dva roky

Pamätajte, že 4 predmety AS level plus angličtina sú veľmi vyčerpávajúce pre niektorých študentov s nižšou úrovňou anglického jazyka, a preto môžu mať ťažkosti pri skladaní skúšok. Z tohto dôvodu sa vyžaduje minimálna úroveň AJ na úrovni IELTS 5,5* = mierne pokročilý = B1. Študent píše úrovňový test AJ.

Kontaktujte nás a radi Vám poskytneme kompletnú ponuku predmetov.

IB Diploma

Program IB Diploma ponúka rôzne medzinárodné študijné programy. Študenti musia absolvovať dvojročné štúdium (od 12. ročníka školskej dochádzky v Anglicku).

Študenti si vyberú 1 predmet z každej z nasledujúcich 6 oblastí. 3 predmety sú vo vyššej úrovni a 3 v štandardnej úrovni.

1.      Prvý jazyk/ First Language (francúzština, nemčina, taliančina a talianska literatúra, poľština, portugalčina, španielčina, švédčina, maďarčina, slovenčina, ruština, anglický jazyk a literatúra)

2.      Druhý jazyk/ Second Language (francúzština, nemčina, španielčina, angličtina, japončina)

3.      Jedinci a civilizácie/ Individuals and Societies (ekonómia/ Economics, história/ History, geografia/ Geography, psychológia/ Psychology, environmentálny systém a civilizácie/ Environmental Systems and Societies)

4.      Veda/ Science (environmentálne systémy a civilizácie/ Environmental Systems and Societies, fyzika/ Physics, chémia/ Chemistry, biológia/ Biology)

5.      Matematika/ Maths (vyššia matematika/ Higher Maths, štandardná matematika/ Standard level Maths, matematické štúdie/ Mathematical studies)

6.      Kreatívny predmet/ Creative subject (umenie a dizajn/Art and Design, hudba/ Music, divadlo/ Theatre, film/ Film, tanec/ Dance)

Škola je tiež „Performance School.“ Študenti si môžu skombinovať IB program tanec s IB programami divadlom, film alebo A-level kvalifikáciami v divadle, umení, mediálnych štúdiách, digitálnom fotografovaní, hudobnej technológií a BTEC kvalifikáciami v umeniach alebo médiách.

Ubytovanie je zabezpečené v hostiteľskej rodine. Pre študentov je zabezpečená polpenzia/ raňajky a večere cez týždeň a plná penzia cez víkend.

Mnohým zahraničným študentom sa páči bývanie s miestnou rodinou. Ubytovanie v hostiteľskej rodine je ideálny spôsob ako spoznať kultúru Angličanov a ich spôsob života.

Študenti, ktorí si vyberajú ubytovanie v rodine s polpenziou majú k dispozícii vlastnú izbu s posteľou a stolom. Posteľná bielizeň je poskytovaná. Dostávajú raňajky a večere cez týždeň, plnú penziu cez víkend.

Hostiteľská rodina môže byť úplná rodina (matka, otec a deti), ale tiež to môže byť vdovec/ vdova, jednorodičovská rodina alebo starší pár, ktorých deti odišli z domu, alebo len jedna osoba.

Stredná škola v Cambridge s ubytovaním v hostiteľskej rodine.

Väčšina domov nie je veľká, majú priemerne 3 spálne. Zvyčajne je v dome jedna kúpeľňa, ktorá je používaná všetkými obyvateľmi domu. Študenti ju môžu využívať v rozumný čas a nechávajú ju po použití čistú. Študenti môžu tráviť svoj večer s rodinou pozeraním televízie alebo rozprávaním sa, alebo stretávaním sa s priateľmi a študovaním v ich izbe.

Študenti by nemali zostať v hostiteľských rodinách počas vianočných a veľkonočných sviatkov. Hostiteľské rodiny sú platené na 37 týždňov (bez prázdnin). Prídavný týždeň musí byť zaplatený priamo hostiteľskej rodine. Od študentov sa očakáva, že strávia v hostiteľskej rodine celý rok. Akékoľvek záležitosti týkajúce sa hostiteľskej rodiny musia byť v prvom rade oznámené škole. Ak sa študent rozhodne opustiť hostiteľskú rodinu, musí dať vedieť 4 týždne dopredu.

Rodičia môžu príležitostne navštíviť svoje deti, ale nie často. Väčšina študentov sa vracia domov na dlhšie prázdniny ako Vianoce alebo Veľkú noc.

Odporúčame, aby rodičia navštevovali svoje deti čo najmenej; jednou z častí vzdelávania a žitia v zahraničí je zvyknúť si na to, byť z domu preč a spoľahnúť sa na seba. Študenti by si mali vytvoriť nové priateľstvá počas štúdia a prispôsobiť sa odlišnej kultúre.

Dôležité termíny

 • Začiatok kurzu: začiatok septembra
 • Koniec kurzu: koniec júna (konečný dátum závisí od dátumov skúšok)
 • Najlepší čas príchodu na školu sú minimálne 2 – 3 dni pred začatím kurzu
 • Štvrťročné prázdniny: zvyčajne neskorý október a skorý november a od polovice do konca februára
 • Vianočné prázdniny: koniec decembra až začiatok januára
 • Veľkonočné prázdniny: koniec marca až začiatok apríla

Ceny 2018/2019

 Lokalita  Program  Termín  dĺžka pobytu  ubytovanie  strava  Cena 2018/2019
 UK Cambridgeshire  A – Level, IB  september 2018 – jún 2019  šk. rok 37 týždňov   v rodine   Po – Pi polpenzia  8440 GBP
 So – Ne plná penzia  9929 EUR
Ceny prepočítané podľa kurzu v októbri 2017: 1 EUR – 0,85 GBP, ceny v GBP sú nemenné, ceny v EUR sa môžu meniť podľa aktuálneho kurzového lístka Tatrabanky, a.s.       

 

Cena zahŕňa:

 • Administratívny poplatok
 • Školský registračný poplatok
 • Programy A-level alebo IB
 • Ubytovanie v rodine/ (43  týždňov, bez prázdnin)
 • Strava: Po – Pia polpenzia, So-Ne plná penzia
 • Orientácia a inštrukcie po príchode
 • Podpora, asistencia a 24-hodinová linka pomoci počas celého programu
 • E-learning jazykový program

Ďalšie poplatky:

 • Letenky, cesta do UK, doprava na miesto pobytu
 • Poistenie
 • Poplatky za extra aktivity
 • Extra kurz anglického jazyka
 • Transfer z/na letisko v UK
 • Extra týždne ubytovania
 • Lokálne cestovné
 • Učebnice, učebné materiály
 • Vreckové
 • Bankové poplatky za cezhraničný prevod peňazí
 • Vreckové: Študenti by mali mať k dispozícii GBP 30 – 35 týždenne na osobné výdavky a voľný čas.
 • Pošlite nám vyplnenú prihlášku na stredoškolské štúdium.
 • Doručíme Vám zoznam dokumentov, ktoré je potrebné doložiť pre úspešnú registráciu do stredoškolského programu konkrétnej školy.
 • Urobíme registráciu študenta na príslušný stredoškolský program.
 • Zahraničný partner v priebehu niekoľkých dní potvrdí akceptáciu a zašle nám oficiálne potvrdenie o akceptovaní študenta na daný program.
 • Vystavíme Vám zálohovú faktúru na 1000 GBP. Uhradením zálohy potvrdíme záujem o stredoškolské štúdium.
 • Pripravíme Vám vyúčtovaciu faktúru. Z celkovej ceny za program odpočítame zálohu. Úhrada je potrebná čím skôr.
 • Pripravíme Vám informačný balíček (väčšinou v priebehu júla) so všetkými potrebnými informáciami napr. potrebné kontakty na školu, ubytovanie, koordinátora, o škole, potrebné adresy, užitočné informácie o krajine pobytu, informácie o orientačnom programe a pod.
 • Radi Vám odpovieme na všetky Vaše doplňujúce otázky.
 • V prípade záujmu Vám zabezpečíme letenky, poistenie a naplánujeme dopravu v krajine pobytu.

Skúsenosti našich študentov