Hore

Stredné školy v Rusku – výberový program

Stredoškolské štúdium v Rusku - výberový program

Program štúdia na strednej škole v Rusku dáva medzinárodným študentom možnosť spoznať novú krajinu – Rusko – jeho kultúru a ruský spôsob života. Študenti bývajú s ruskou hostiteľskou rodinou a zúčastňujú rodinného života a aktivít. Ruskú strednú školu navštevujú počas niekoľkých mesiacov. Prvotný účel programu je zlepšiť študentove vedomosti o ruskej kultúre a jazyku cez aktívnu účasť v rodine, škole a komunitnom živote. Študenti by mali byť dostatočne vyspelí a zodpovední, aby sa zúčastnili programu štúdia na strednej škole.

Vyberte si štúdium na strednej škole v Rusku

 • Program: stredoškolský program
 • Destinácia: Rusko
 • Vek: 15 – 17 rokov
 • Dátumy: august – jún
 • Dĺžka: štvrťrok, polrok, rok

Prenos kreditov a prepis známok

Pamätajte, prosím, že študentovi nie je zaručené:

 • umiestnenie na určitej úrovni známok
 • že prenosné kredity budú zaručené
 • že dostane diplom na konci programu.

Tieto rozhodnutia sú udeľované národnými výchovno-vzdelávacími autoritami doma aj v hosťovských krajinách. MJA nie je zodpovedné za postupy a poskytnuté informácie za tento proces.

Uchádzači si musia zvážiť možnosť, že možno budú musieť opakovať ročník v ich domovskej krajine po príchode. Pred odchodom si musia plne uvedomiť možnosti získania ich známok a priebehu školského roku v zahraničí uznávané v školskom poriadku ich domovskej krajiny. Tiež sa musia plne informovať o všetkých postupoch.

Požiadavky pre študentov

 • Študenti musia ísť na pohovor v ich domovskej krajine pred tým, ako budú prijatí.
 • Študenti musia ukázať akademickú motiváciu, celkové zdravie a schopnosť prispôsobiť sa a pochopiť výhody bývania a študovania v Rusku.
 • Aj keď vysoká úroveň ruštiny nie je vyžadovaná, je dôležité mať vysokú motiváciu a schopnosť prispôsobiť sa.
 • Tí, ktorí majú obmedzenú znalosť ruského jazyka, bude ponúknutá možnosť učenia sa ruštiny v jazykovej škole alebo so súkromným učiteľom (poplatok navyše).
 • Pamätajte, že 50 hodín ruštiny je už zaradených do programu a budú prebiehať na začiatku programu.

Vek študenta

 • 15 – 17 rokov pri príchode

Proces podávania prihlášok

Prihlášky musia byť úplne vyplnené a odoslané do:

 • 1. marca pre príchod v auguste
 • 1. októbra  pre príchod v januári

Neskoré prihlášky prijmeme podľa dostupnosti voľných miest a spracovania víz.

Študenti musia mať dobré známky. Vyžaduje sa, aby  študenti mali dobré akademické postavenie, boli vyspelí a schopní prispôsobiť sa životu v Rusku, v oboch úrovniach –  vzdelávacej aj osobnej. Základné vedomosti ruštiny a pokročilé vedomosti z angličtiny sú potrebné. Pre tých, ktorí nemajú dostatočnú ruštinu máme povinný jazykový kurz za príplatok.

Študentské víza

Prosím, kontaktujte ruskú ambasádu vo vašej domovskej krajine alebo MJA.

Všetko je organizované v európskej časti Ruska. Študenti si nemôžu vyberať špecifické miesta, alebo špecifický typ rodiny a musia byť dostatočne flexibilní, aby dokázali prijať ich umiestnenie do akejkoľvek rodiny.

Typy škôl

 • Verejné

Vzdelávací systém na stredných školách v Rusku

 • Výučba v Rusku je organizovaná a uskutočňovaná štátom, ktorý zabezpečuje, že všeobecné vzdelanie je zadarmo a dostupné pre všetkých. Väčšina škôl v Rusku sú štátne školy, ale súkromné školy sa v posledných rokoch tiež udomácnili.
 • Vzdelávanie väčšinou začína s predškolským vzdelávaním pred dosiahnutím 6 roka života, aj keď nie je povinné. Deti väčšinou chodia do materských škôl alebo iných predškolských zariadení, ktoré sa zameriavajú na intelektuálne aj fyzické aktivity. Ďalším krokom je základná škola, ktorá je súčasťou všeobecného vzdelávacieho programu.
 • Všeobecné vzdelávanie v Rusku má tri stupne: základná škola (4 roky), základné všeobecné vzdelávanie (5 rokov), stredné vzdelávanie (2 – 3 roky).
 • Všeobecné vzdelávanie obyčajne trvá 34 týždňov štúdia za rok a 27 – 36 hodín štúdia týždenne. Akademický rok začína na začiatku septembra a končí začiatkom júna. Základný program má nejaké povinné oblasti štúdia, ako sú ruský jazyk (Russian Language), cudzí jazyk (foreign language), matematika (mathematics), história (history), politológia (politics), prírodné vedy (natural sciences), atď. Každá škola si tvorí vlastný program, ktorý je založený na štátnych vzdelávacích požiadavkách a preto môže obsahovať voliteľné disciplíny naviac. V Moskve sa nachádzajú aj školy, ktoré sa špecializujú v určitých predmetoch, ako matematika, hudba, umenie a šport.
 • Stredné vzdelávanie v Rusku zahŕňa nasledujúce druhy škôl: gymnáziá (gymnasiums), lýceá (lyceums), obyčajné školy (oridnary schools). Prvé dva typy škôl sa najčastejšie zameriavajú na prípravu študentov na univerzity. Po dokončení stredného všeobecného vzdelávania, študenti musia zložiť štátnu finálnu atestáciu, po ktorej dostanú certifikát  stredného všeobecného vzdelania (Certificate of Secondary General Education), atestáciu (Attestat), alebo Obshchem Obrazovanii. Tento konečný certifikát umožňuje študentom pokračovať ďalej vo vzdelávaní: buď odborné vzdelávanie alebo neuniverzitné alebo univerzitné vzdelanie. Študenti sú známkovaní na päťúrovňovej stupnici, od 2 (dostatočný) po 5 (výborný); 1 je veľmi málo používaná známka, keďže je to známka úplného zlyhania.
 • Dokopy všeobecné vzdelávanie trvá 11 rokov. Deti sú v škole zapísané od 6 rokov a zvyčajne končia v 17. Väčšina medzinárodných študentov navštevuje ročníky 9, 10 a 11. Pamätajte, prosím, že umiestnenie do ročníka je výlučne záležitosťou riaditeľa školy. Dbajte aj na to, že ruské školy nevydávajú prepis známok študentom, ktorí sú na výmennom pobyte.

Ubytovanie je zabezpečené v hostiteľskej rodine s plnou penziou:

 • Študenti sú ubytovaní v obyčajnej rodine a je s nimi zaobchádzané ako s jej členmi.
 • Študenti sa môžu dostať do novej dočasnej rodiny kedykoľvek v „zaraďovacom“ procese.
 • Neskoré umiestnenia sú možné, ale nie neskôr ako 2 týždne pred príchodom. Študenti sú zodpovední za zaobstaranie si obedu do školy.

Príchod a oboznámenie

Orientačné stretnutie je organizované miestnym koordinátorom pri príchode. Študenti by mali prísť v posledných augustových dňoch (alebo skorých januárových) do Moskvy. Tu strávia dva dni na orientačnom programe, ktoré zahŕňa jedlo, ubytovanie, predstavenie programu, pravidlá programu, obhliadku mesta, atď.

Študenti sú premiestnení z najbližšieho letiska do hostiteľskej rodiny. Študenti sú zodpovední za zaplatenie poplatku za presun medzi Moskvou a najbližším letiskom k hostiteľskej rodine a späť.

Miestny koordinátor

Je možné poradiť sa s miestnym koordinátorom počas celého roka.

Obdobia a dátumy:

Škola začína v septembri a končí v júni

 • akademický rok: neskorý august – skorý jún
 • prvý polrok: neskorý august – skorý január
 • druhý polrok: skorý január – skorý jún
 • štvrťrok: na žiadosť

Požiadajte nás o aktuálnu cenu.

 • Pošlite nám vyplnenú prihlášku na stredoškolské štúdium.
 • Doručíme Vám zoznam dokumentov, ktoré je potrebné doložiť pre úspešnú registráciu do stredoškolského programu konkrétnej školy.
 • Urobíme registráciu študenta na príslušný stredoškolský program.
 • Zahraničný partner v priebehu niekoľkých dní potvrdí akceptáciu a zašle nám oficiálne potvrdenie o akceptovaní študenta na daný program.
 • Vystavíme Vám zálohovú faktúru na 1000 EUR. Uhradením zálohy potvrdíme záujem o stredoškolské štúdium.
 • Pripravíme Vám vyúčtovaciu faktúru. Z celkovej ceny za program odpočítame zálohu. Úhrada je potrebná čím skôr.
 • Pripravíme Vám informačný balíček (väčšinou v priebehu júla) so všetkými potrebnými informáciami napr. potrebné kontakty na školu, ubytovanie, koordinátora, o škole, potrebné adresy, užitočné informácie o krajine pobytu, informácie o orientačnom programe a pod.
 • Radi Vám odpovieme na všetky Vaše doplňujúce otázky.
 • V prípade záujmu Vám zabezpečíme letenky, poistenie a naplánujeme dopravu v krajine pobytu.

Skúsenosti našich študentov