Hore

Získali sme certifikát IALC!Získali sme certifikát od spoločnosti IALC!

Aj Medzinárodná Jazyková Agentúra parí medzi agentúry, ktoré obdržali certifikát IALC.

IALC svojimi certifikátmi ročne schvaľuje viac ako 150 jazykových škôl a agentúr. Certifikát IALC garantuje ich kvalitu vzdelávania, profesionalitu, pozornosť voči zákazníkovi a celkový výnimočný vzdelávací zážitok. Všetky jazykové školy IALC sú plne akreditované a paria k najlepším na svete.

Kdekoľvek sa stretne s logom IALC, môžete očakávať výnimočné vzdelávacie a jazykové služby.

certifikát IALC v tomto roku obdržala aj Medzinárodná jazyková agentúra

Tieto školy ponúkajú široký výber jazykových kurzov v zahraničí pre záujemcov akejkoľvek jazykovej úrovne, veku, potrieb a záujmov. Okrem všeobecných jazykových kurzov poskytujú aj kurzy vedúcim pracovníkom v rôznych firmách, letné detské tábory, stáže, prípravy na skúšky, odbornú prípravu a mnoho ďalších.

Toto všetko vám ponúkajú IALC akreditované centrá po celom svete.
Teší nás, že aj Medzinárodná Jazyková Agentúra patrí medzi akreditované centrá.