Hore
Vzdelávací systém v Kanade. Prečo ísť na školský rok do Kanady?

Vzdelávací systém v Kanade. Prečo ísť na školský rok do Kanady?

Vzdelávací systém v Kanade je veľmi kvalitný. Kanada sa nachádza medzi prvými krajinami na svete v rebríčku celkovej vzdelanosti. Patrí medzi top najvzdelanejšie krajiny v rámci krajín OECD. Školská dochádzka je povinná od 6 rokov. Každá z 13 provincii a teritórií v Kanade si však riadi svoj vlastný školský systém samostatne a chce dosiahnuť, aby študenti boli naozaj kvalitne pripravení do zamestnania.

Na štátnych školách je štúdium zdarma. V Kanade nájdeme aj súkromné školy aj náboženské.  Vzdelávací systém v Kanade je rozdelený do 3 úrovní, základné školy, stredné a vysoké školy. Tak ako aj u nás.

Vzdelávací systém v Kanade – úrovne

Prvou úrovňou je škôlka, Kindergarten, tam chodia najmenšie deti do 6 rokov – niečo ako „predprípravka“. Potom začína Elementary school od 6 do 12 rokov, základná škola. Neskôr stredná škola, väčšinou od 12 do 16 rokov, ktorá sa delí na Junior High schoolHigh school. Až neskôr sa pokračuje na tzv. ColleagesUniverzity.

Vzdelávací systém v Kanade

Výber predmetov

Veľkým rozdielom oproti Slovensku je tá, že študent si v Kanade vyberá iba pár predmetov, ku ktorým ma najbližšie. Tie študuje hlbšie – takisto je tomu aj v Británii, odkiaľ Kanada čerpala pre svoj vzdelávací systém inšpiráciu. Vzdelávací systém v Kanade je veľmi pružný a študent si vyberie to, čo ho najviac zaujíma a k čomu má vzťah. Z týchto predmetov sa snaží byť čo najlepší

My na Slovensku musíme ovládať všetko, mať všeobecný prehľad – náš vzdelávací systém je presne postavený na týchto základoch. Musíme ovládať prírodné vedy, humanitné, matematiku, jazyky, šport a pod. V Kanade si človek vyberá, to čo sa chce učiť, to k čomu má naozajstný vzťah. Sú však aj určité predmety povinné. Napríklad Kanada veľmi dbá na šport, matematiku, anglický a francúzsky jazyk, záleží však od provincie. Jazyk je vždy povinný –  napríklad rodná angličtina, alebo v Quebecu francúzština. Medzinárodní študenti si väčšinou môžu vybrať, ktorý chcú jazyk.

V Kanade sa kladie predovšetkým dôraz na analytické a logické myslenie, praktické využívanie poznatkov v praxi a tiež na inteligentnú sebaprezentáciu svojho vlastného názoru.

vzdelávaci systém v Kanade - stredoškolské štúdium v Kanade

Prečo študovať jeden rok počas stredoškolského štúdia práve v Kanade ?

Odpoveď je jednoduchá. Kanada ťa vždy prekvap, a nielen nádhernou prírodou! Keď sa ti zunuje veľké mesto, môžete ísť pokojne za zvukmi lesa do prírody, len kúsok od veľkomiest. Najkrajšie miesta, ktoré vieme odporučiť s čistým svedomím sú CalgaryMontreal.

Kvalita vzdelávania je naozaj na vysokej úrovni a má vysoký štandard. Prostredie v Kanade je nielen multikultúrne, ale aj veľmi priateľské. Skutočne, študenti, ktorí sa vrátili odtiaľ po roku môžu potvrdiť, že nielen sa im zlepšila výrazne angličtina na profesionálnu úroveň, ale tiež život ako taký v Kanade je skvelý.

Štúdiom v Kanade získaš kamarátov z celého sveta, nájdeš rôzne kontakty, ktoré ti neskôr môžu pomôcť a taktiež budeš mať skvelý všeobecný prehľad o rôznych veciach. Dospeješ k iným svetonázorom. Ak si myslíš, že štúdium je iba o učení sa angličtiny, mýliš sa. Je to aj o niečom celkom inom. Získaš perfektný rozhľad nad životom a nielen štúdiom ako takým. Úplne sa osamostatníš, spoznáš novú krajinu a staneš sa úplne nezávislým. Zažiješ najlepšie dobrodružstvo v živote, spoznáš iné kultúry a zvyky, ktoré ťa obohatia v živote. Určite to zaujme aj tvojho budúceho zamestnávateľa.

Vzdelávací systém v Kanade - výmenný pobyt v Kanade

Bilingválne prostredie je najlepšie na naučenie sa cudzieho jazyka. Top univerzity sú napríklad Toronto University a tiež univerzita vo Vancouveri. Univerzity sú skôr v Kanade zamerané na biotechnológiu, výskum, vedu a inovácie. Nememorujú sa fakty ako u nás na Slovensku. Kanadskí študenti vysokých škôl sú všade na svete žiadaní, pretože medzinárodné korporáty vedia, že títo študenti sú naozaj kvalitne pripravení na prácu. Výhodou škôl je to, že učitelia nevystupujú iba v roli prísnych profesorov, ale sú skôr priateľmi študentov a tiež ich vodcami, guidom v živote.

Poď s nami do Kanady, určite to neoľutuješ. Náš výmenný stredoškolský program je naozaj kvalitný a získaš veľmi veľa cenných informácii. Ponúkame rôzne skvelé mestá, ktoré môžeš navštíviť s nami!