Hore
Viete ako vznikol anglický jazyk?

Viete ako vznikol anglický jazyk?

Anglický jazyk patrí k západogermánskym jazykom. Prvýkrát sa ním hovorilo v ranom stredovekom Anglicku, pričom sa z neho postupne stal jeden z popredných svetových jazykov súčasnosti. Tento jazyk si však prešiel dlhým vývinom – vyvíjal sa viac ako 1400 rokov. V dnešnom článku sa stručne zameriame jednotlivé vývojové etapy a udalosti, ktoré pomohli angličtinu postupne vyformovať do podoby, ako ju dnes poznáme.

Predchodca anglického jazyka

Korene anglického jazyka siahajú až do 5. storočia pred naším letopočtom. Práve vtedy datujeme príchod 3 Germánskych kmeňov do Británie, ktoré ju napadli – Anglovia, Sasi a Jutiovia. Tieto tri kmene prišli až z územia dnešného Dánska a severného Nemecka.

Pred ich príchodom hovorili obyvatelia Anglicka keltským jazykom. Germánske kmene keltsky hovoriacich obyvateľov postupne vytlačili na západ a sever – a teda do dnešného Walesu, Škótska a Írska. Jazyk Anglov sa nazýval „Englisc“. Práve z tohto výrazu neskôr vzniklo „English“, a teda angličtina. Jazyk Anglov môžeme považovať za predchodcu anglického jazyka.

Prečítajte si dnešný článok, v ktorom Vám zhrnieme, ako vznikol anglický jazyk.

Stará Angličtina (450 – 1100 N.l.)

Germánske kmene, ktoré napadli Britániu, rozprávali navzájom dosť podobnými jazykmi. Tieto jazyky sa neskôr v Británii vyvinuli do podoby, ktorej hovoríme Stará angličtina. Tá v porovnaní s tou dnešnou síce neznie rovnako, a ani sa na ňu nepodobá z gramatického hľadiska. Dnešní obyvatelia anglicky hovoriacich krajín by Starej Angličtine porozumeli len s veľkými ťažkosťami.
Aj napriek výrazným rozdielom vo výslovnosti aj gramatike má až približne polovica bežne užívaných anglických slov korene práve s Starej angličtine.

Stredná angličtina (110 – 1500)

Rok 1066 datuje udalosť, kedy Viliam dobyvateľ, vojvodca Normandie, dobyl Anglicko. Spolu so svojimi vojskami priniesol do Británie aj časť francúzštiny. Tá sa stala jazykom kráľovského dvora, vládnucej a obchodnej triedy. Kvôli tomu po veľmi dlhú dobu existovalo akési jazykové triedne rozdelenie – nižšie triedy hovorili anglicky, vyššie francúzsky.

Až v 14. storočí sa v Anglicku opäť stal dominantnejší anglický jazyk, ten bol však obohatený o množstvo francúzskych výrazov. Tento druh angličtiny nazývame Stredná angličtina.

Vedeli ste, ako vznikol anglický jazyk a čo všetko tomu predchádzalo?

Raná moderná angličtina (1500 – 1800)

Stredná angličtina začala ku koncu svojej éry prechádzať výraznou zmenou. Išlo o náhlu a zreteľnú zmenu, predovšetkým vo výslovnosti jednotlivých samohlások. Samohlásky sa v anglickom jazyku po novom vyslovovali čoraz kratšie.
Zároveň od 16. storočia môžeme registrovať množstvo osobností z rôznych krajín sveta, ktoré s Anglickom vo veľkom komunikovali a prichádzali s ním do kontaktu. Dôsledkom toho bol ďalší prílev cudzích slov, ktoré sa stali súčasťou anglického jazyka.

Vynájdenie kníhtlače prinieslo ďalšiu štandardizáciu v rámci angličtiny. Anglický jazyk nadobudol nové slovíčka a frázy, upravil sa aj pravopis a gramatika. Štandardný sa stal londýnsky dialekt, pretože práve v Londýne sídlilo najviac vydavateľstiev kníh. Cena kníh sa postupne znižovala a viac ľudí sa nie len naučilo čítať, ale aj mohlo pomocou kníh vzdelávať. V roku 1604 vyšiel oficiálne prvý anglický slovník.

Neskorá moderná angličtina (1800 – súčasnosť)

Hlavným rozdielom medzi ranou modernou angličtinou a neskorou modernou angličtinou spočíva hlavne v slovnej zásobe. Neskorá moderná angličtina má oveľa viac slov, ktoré vznikli  vďaka 2 hlavným faktorom:
1) Priemyselná revolúcia a nové technológie, vďaka ktorým vznikli nové pomenovania a názvy.
2) Britské impérium, ktoré začalo pokrývať jednu štvrtinu zemského povrchu. Anglický jazyk tak prijal cudzie slová z mnohých krajín.

Anglická jazyk je jeden z najrozšírenejších jazykov po celom svete.

Anglický jazyk dnes

Anglický jazyk má v dnešnej dobe výrazný vplyv vo všetkých smeroch. Angličtina dominuje v oblasti kinematografie, televízie, populárnej hudby, obchodu a technológií – vrátane internetu. Na celom svete existuje veľa ďalších druhov angličtiny, ako napríklad austrálska angličtina, novozélandská angličtina, kanadská angličtina, juhoafrická angličtina, indická angličtina a karibská angličtina. Anglicky sa dorozumiete v rôznych kútoch sveta, vrátane väčšiny populárnych dovolenkových destinácií.