Hore

Kaplan International English TorontoŠkola sídli v obchodnej štvrti mesta

Jazykové kurzy angličtiny sú obohatené o on-line študijné materiály

Moderná, dobre vybavená budova školy

Prihlás sa na kurz angličtiny do školy KIE Toronto, ktorá sa nachádza v obchodnej štvrti mesta, len pár minút od CN Tower. Budova školy je moderná a veľmi dobre vybavená. Škola je tiež testovacím centrom na Cambridge skúšky a IELTS skúšky. Užívaj si víkendové výlety do Montreálu, Bostonu a New Yorku.

Prečo Kaplan International English (KIE) Toronto?

 • patrí do medzinárodne uznávanej vzdelávacej organizácie KIE
 • KIE zoskupuje viac ako 45 jazykových škôl v 8 anglicky hovoriacich krajinách
 • študenti prichádzajú do jazykových škôl KIE už viac ako 75 rokov
 • viac ako 75 000 medzinárodných študentov ročne si vyberie niektorú jazykovú školu KIE
 • s KIE nejde len o výučbu, ide o životnú skúsenosť
 • KIE používa vlastný vzdelávací systém K+
 • certifikát KIE po absolvovaní jazykového kurzu angličtiny
 • medzinárodné prostredie vo všetkých školách KIE
 • bohatý mimoškolský program, aktivity a výlety organizované školou
 • pedagógovia ponúkajú vysokú úroveň výučby angličtiny
 • KIE je akreditovaná organizáciou Languages Canada v Kanade
 • poskytované služby a programy sú pravidelne sledované

Vybavenie školy KIE Toronto

 • 15 učební
 • interaktívne tabule
 • Wi-Fi
 • študentský salónik
 • bezbariérový prístup
 • počítačová miestnosť
 • klimatizácia
 • kúrenie
 • parkovisko

Ponuka kurzov

 • Prázdninová angličtina
 • Všeobecný kurz angličtiny
 • Intenzívna angličtina
 • Príprava na skúšky TOEFL, IELTS, Cambridge
 • Business angličtina
 • Akademický rok
 • Akademický semester

Prázdninová angličtina (Vacation English – 20 lekcií)

Zahŕňa:

 • 20 lekcií týždenne, 1 lekcia =45 min/ spolu 15 hod. výučba

čítanie, písanie, konverzácia, posluch, gramatika, slovná zásoba a výslovnosť

 • prístup k on-line doplnkovým učebným materiálom (K +tools)

Všeobecný kurz angličtiny (General English – 20 lekcií)

Zahŕňa:

 • 20 lekcií týždenne, 1 lekcia =45min/ spolu 15 hod. výučba

čítanie, písanie, konverzácia, posluch, gramatika, slovná zásoba a výslovnosť

 • K+ clubs a K +tools/ spolu 5,25 hod. týždenne

prístup k on-line doplnkovým učebným materiálom (K +tools)

študijné skupiny (K +clubs) – prístup ku študijným sedeniam vedeným učiteľom, v týchto skupinách sa preberá široká škála tém, študenti majú skvelú príležitosť vyskúšať si naučené vedomosti z hodín a spoznať nových priateľov

 • on-line učenie prostredníctvom K +eXtra (prístup k ďalším doplnkovým učebným materiálom pre samoštúdium).

Intenzívny kurz angličtiny (Intensive English – 28 lekcií)

Zahŕňa:

 • 20 lekcií týždenne, 1 lekcia =45min/ spolu 15 hod. výučba

čítanie, písanie, konverzácia, posluch, gramatika, slovná zásoba a výslovnosť

 • 8 lekcií týždenne, 1 lekcia =45min/ 6 hod.

rozvoj špecifických vedomosti – rada predmetov, s ktorými si môžete program prispôsobiť podľa vlastných vzdelávacích potrieb

 • K+ clubs a K +tools/ spolu 5,25 hod. týždenne

prístup k on-line doplnkovým učebným materiálom (K +tools)

študijné skupiny (K +clubs) – prístup ku študijným sedeniam vedeným učiteľom, v týchto skupinách sa preberá široká škála tém, študenti majú skvelú príležitosť vyskúšať si naučené vedomosti z hodín a spoznať nových priateľov

 • on-line učenie prostredníctvom K +eXtra (prístup k ďalším doplnkovým učebným materiálom pre samoštúdium)

KIE používa vlastný vzdelávací systém K+

K+ sú exkluzívne učebné materiály, ktoré vyvinula celosvetová jazyková organizácia Kaplan International English. Účelom K+ učebných materiálov je pomôcť študentom precvičovať si angličtinu aj mimo vyučovania v škole.

KIE poskytuje študentom podľa výberu intenzity jazykového kurzu:

 • učebné materiály K+ notes

kurzy: Vacation English, Genaral English, Intensive English

 • K+ notes sú prepojené s on-line výučbou K +tools

kurzy: Vacation English, Genaral English, Intensive English

 • K+ notes sú dopĺňané so študijnými sedeniami vedenými učiteľom K+ clubs

kurzy: Genaral English, Intensive English

 • K+ eXtra

prístup k ďalším doplnkovým učebným materiálom pre samoštúdium. Študenti sa môžu zlepšovať v angličtine aj vo svojom voľnom čase a tempom aké im vyhovuje.

kurzy: Genaral English, Intensive English)

Pre lepšiu predstavu o metódach výučby KIE, si môžete pozrieť VIDEÁ

KIE má viac ako 45 jazykových škôl v Anglicku, Írsku, USA, Kanade, Austrálii, na Novom Zélande, Singapure a na Malte.

Učebne sú plné študentov z celého sveta. KIE vyberá destinácie pre výučbu anglického jazyka s cieľom maximalizovať vzdelávanie a zábavu nielen v triede, ale aj vo voľnom čase. Jazykové školy sú v plážových mestách, veľkých mestách a v okolí historických a kultúrnych centier.

Jazykové pobyty KIE (vek 16+)

 • Anglicko: Bath, Bournemouth, Cambridge, Edinburgh, Liverpool, London – Covent Garden, London – Leicester Square (vek 25+), Manchester, Oxford, Salisbury, Torquay
 • USA: Boston, Chicago, California, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, Portland, San Diego, San Francisco, Santa Barbara, Seattle, Washington D.C.
 • Australia: Adelaide, Brisbane, Cairns, Melbourne, Perth, Sydney, Sydney-Manly
 • Nový Zéland: Auckland
 • Kanada: Toronto, Vancouver
 • Írsko: Dublin
 • Malta: Sliema
 • Singapore: Singapore

Jazykové pobyty KIE pre deti a mládež (vek: 12-18)

 • UK: Bath, Bournemouth, Brighton, London – Central, London – Kent, Salisbury, Torquay
 • USA: Los Angeles, San Diego, San Francisco
 • Australia: Cairns
 • Kanada: Toronto

Skúsenosti našich študentov