Hore

Školský systém v AnglickuŠkolský systém v Anglicku je najlepší vo svete

Štúdium v Anglicku na kvalitných stredných školách

Stredné školy v Anglicku sú známe pre svoj kvalitný vzdelávací systém.

Ak si zvolíte štúdium v Anglicku, rozhodnete sa pre kvalitný vzdelávací systém s vynikajúcimi podmienkami. Britské stredné školy majú veľmi dobrú úroveň. Sú technicky veľmi dobre vybavené a poskytujú vynikajúce podmienky na štúdium, šport a spoločenský život.

Stredoškolské štúdium v Anglicku je jedno z najlepších na svete.

Študenti môžu využívať školské knižnice, študovne a školské počítačové sály. Študenti 12. a 13. ročníka sa stretávajú v spoločenských priestoroch školy, špeciálne určených tomuto účelu. Tieto priestory sú často vybavené prístrojmi na prípravu kávy a čaju a kde študenti môžu počas prestávok relaxovať. Školské reštaurácie ponúkajú jedlá z bohatého výberu od tradičnej anglickej kuchyne až po vegetariánske menu. V priestoroch škôl sú aj automaty s rýchlym občerstvením

Povinná školská dochádzka na základnej škole vo Veľkej Británii je od 5 do 14 rokov (1.-9. ročník) a počas prvého stupňa strednej školy od 15 do 16 rokov (10. a 11. ročník). Študenti absolvujú na konci 11. ročníka záverečné skúšky a získavajú vysvedčenie o ukončení stredoškolského vzdelania – GCSE (General Certificate of Secondary Education). Povinná školská dochádzka vo Veľkej Británii končí v 16. rokoch.

Školský systém v Anglicku má mnoho programov.

V tomto študijnom programe (General Certificate of Secondary Education) si študenti volia od 8 do 12 predmetov, pričom povinné sú angličtina, matematika, prírodovedný predmet/Science. Študenti si môžu vybrať niekoľko predmetov, napr. fyzika, chémia, biológia, IT a občianska náuka.

Ponuka ďalších predmetov je už v kompetencii jednotlivých škôl. Spravidla sem patrí cudzí jazyk, anglická literatúra, dizajn, technológia, náboženstvo. Na záverečných skúškach musia úspešne zložiť skúšky. Predmety sa hodnotia od najlepšej známky A* /A star/, nasledovanej A, B, C, D, E, F a G. Známka U znamená, že skúške nevyhoveli. Na vysvedčení GCSE majú uvedené úspešne zvládnuté predmety a známky.

Po úspešnom absolvovaní 11. ročníka – posledného ročníka povinnej školskej dochádzky a získaní certifikátu GCSE sa študenti môžu rozhodnúť, či chcú v štúdiu pokračovať alebo budú pracovať. Tí, ktorí sa rozhodnú pre ďalšie štúdium pokračujú v tzv. Sixth Form, ktorú tvoria 12. a 13. ročník školskej dochádzky. Študenti sa pripravujú na skúšky A/AS Level.

Program A-Level je dvojročný program, ktorý pripravuje študentov na univerzitu. Vo Veľkej Británii je to tradičná cesta, ktorou sa mladí ľudia vydávajú, keď chcú ísť na univerzitu a je to tiež obľúbený spôsob medzi zahraničnými študentmi.

Školy poskytujú rôzne AS Level predmety. Napr. umenie, biológia, chémia, anglická literatúra, geografia, vláda a politológia, história, právo, matematika, fyzika, psychológia,  a iné.

AS/A Level je 12. a 13. ročník školskej dochádzky v Anglicku. V 12. ročníku si študenti volia skladbu 3-4 predmetov na úrovni AS level. V 13. ročníku sa študenti koncentrujú len na 3 predmety (z predchádzajúcich 4) na úrovni A level .

Dĺžka štúdia:

AS Level znamená, že predmet sa študuje jeden rok

A Level znamená, že predmet sa študuje dva roky

Na konci 12. ročníka aj 13. ročníka sa robia skúšky a získavajú sa GSE „A“/“AS Level certifikáty,  akoby rovnocenné našej maturite. (General Certificate of Education/Advanced Level/Advanced Subsidiary Level).

Tieto študijné programy určené študentom, ktorí sa chcú špecializovať na určitú špecifickú oblasť. Štúdium trvá dva roky (12. a 13. ročník školskej dochádzky v UK).

Zahraniční študenti môžu absolvovať len 1 ročník, nemusia študovať obidva roky. Štúdium predstavuje hlbšie praktické zameranie a po získaní diplomu môžu účastníci rovno pracovať alebo pokračovať v štúdiu na univerzite.

Školy ponúkajú odborné diplomy v rôznych oblastiach. Tieto odborné diplomy nazývané BTEC (The Business and Technology Education Council) trvajú 2 roky a sú rovnocenné s A-Level kurzom s praktickejším zameraním. Napr. starostlivosť o zvieratá, aplikovaná veda, umenie a dizajn, obchodné prostredie, športy a cvičenie, cestovanie a turizmus, architektúra a občianske inžinierstvo, zdravie a sociálna starostlivosť, informačné technológie, verejné služby a iné.

Do ktorého ročníka sú zaraďovaní naši študenti?

  • študenti sú väčšinou zaraďovaní do 12. ročníka
  • vyberajú si buď program A-level alebo BTEC
  • môžu absolvovať ročné alebo dvojročné štúdium (prípadne kratšie štúdium buď niekoľko mesiacov alebo polročné)
  • študenti ktorí chcú pokračovať na univerzite v UK väčšinou absolvujú 2-ročné štúdium

Väčšina medzinárodných študentov si vyberá AS-Level program (12. ročník školskej dochádzky v Anglicku) alebo A-Level program (12. a 13. ročník školskej dochádzky v Anglicku).

V 12. ročníku si medzinárodní študenti volia skladbu 3/4 predmetov na úrovni AS Level + hodiny angličtiny.

V 13. ročníku sa medzinárodní študenti koncentrujú len na 3 predmety (z predchádzajúcich 4) na úrovni A2 level + hodiny angličtiny.

Pamätajte, že 4 predmety AS Level plus angličtina sú veľmi vyčerpávajúce pre niektorých študentov s nižšou úrovňou anglického jazyka, a preto môžu mať ťažkosti pri skladaní skúšok. Z tohto dôvodu sa vyžaduje minimálna úroveň AJ na úrovni IELTS 5,5* = mierne pokročilý = B1. Študent píše úrovňový test AJ.

IB (International Baccalaureate) je dobrou voľbou pre študentov s vynikajúcimi akademickými výsledkami, ktorí si chcú udržať svoje možnosti otvorené. IB program je vysoko uznávaný na celom svete a študenti po jeho ukončení pokračujú v štúdiu na popredných univerzitách vo Veľkej Británii, USA a ďalších vyspelých štátoch. IB je možné si zvoliť iba vtedy, ak študenti plánujú absolvovať kompletný program po dobu 2 rokov. V IB programe sa študuje 6 predmetov.

Predmety sa známkujú od 7/najvyššia známka po 1. Najlepší výsledok je 45 bodov. Na udelenie IB diplomu musia študenti dosiahnuť minimálne 24 bodov. TOK (Theory of Knowledge) a Extended Essay sú hodnotené známkami A/najlepšia, B, C, D, E. Študent môže obdržať aj Bilingual Diplom. Podmienkou je vynikajúci prospech v štúdiu predmetov v cudzích jazykoch.

Po ukončení povinnej školskej dochádzky v 16 rokoch môžu študenti namiesto tradičných škôl pokračovať v štúdiu na Colleges. Tieto ponúkajú celú škálu vzdelávacích možností od stredoškolského vzdelávania cez odborné kurzy až po bakalárske kurzy. Študenti môžu bakalárske vzdelanie získať v College a pokračovať v štúdiu na univerzite.

Mnohí 16-roční študenti sa rozhodnú ukončiť kompletné stredné vzdelanie na takýchto školách. Dôvody sú rôzne, ale medzi hlavné patria nasledovné:

  • vyučujúci jednajú zo študentmi ako s dospelými študentom sa venuje maximálna starostlivosť
  • študenti môžu využívať zariadenia škôl, určené pre dospelých študentov a zúčastňovať sa na všetkých podujatiach
  • študenti posledného ročníka si môžu do študijného plánu zaradiť 2 univerzitné moduly a získať celkovo 40 kreditov, ktoré sa im budú započítavať do univerzitného štúdia
  • študenti získavajú návyky, potrebné pre univerzitné štúdium.

Skúsenosti našich študentov