Hore

RuskoIný pohľad na vec a spôsob života...

Stredoškolské štúdium v Rusku

Účelom štúdia na strednej škole v Rusku je poskytnúť príležitosti pre ľudí rôznych kultúr, aby sa stretli a naučili sa vnímať aj iné pohľady na vec a spôsob života. Porozumenie rôznych kultúr je základným krokom v upevňovaní lepších priateľstiev a svetového mieru. Študenti tiež dospejú, získajú sebadôveru a rozvinú si kultúrne zručnosti.

Keďže je toto výberový program, očakávajú sa najvyššie štandardy správania od všetkých účastníkov počas celého štúdia. Študenti musia dodržiavať všetky pravidlá hostiteľskej rodiny, miestneho koordinátora a školy počas pobytu v zahraničí.

Týmto spôsobom bude študent ťažiť z úspešného zaradenia v miestnej komunite, urobí si celoživotných priateľov a zažije neopakovateľnú skúsenosť! Možnosť výberu lokality.

Vyberte si jazykový pobyt vašich snov

Jedinečné jazykové programy pre všetkých a do celého sveta

Prečo medzinárodná jazyková agentúra?

  • Práca, ktorú robíme, nás baví a napĺňa a naša spokojnosť sa odvíja predovšetkým od spokojnosti našich zákazníkov.
  • Ponúkame Vám osobný prístup, poradenstvo a konzultácie v takom rozsahu, aby ste si vybrali efektívny jazykový pobyt, ktorý splní Vaše najnáročnejšie očakávania.
  • Spolupracujeme a vyberáme si len akreditované jazykové školy, ktoré prechádzajú každoročnou previerkou a sú monitorované.
  • V ponuke máme vyše 200 destinácií kdekoľvek na svete – viac ako 30 krajín.
  • Pravidelne monitorujeme špeciálne akcie a zaujímavé balíčky jazykových pobytov, ktoré Vám ušetria stovky eur.
  • Špeciálnu pozornosť venujeme stredoškolským programom s možnosťou výberu lokality a unikátnym letným pobytom pre mládež so špecifickým zameraním.
  • Jazykové školy osobne navštevujeme a vyjednávame špeciálne podmienky pre našich klientov.
  • Pravidelne sledujeme nové trendy v oblasti štúdia v zahraničí a zúčastňujeme sa medzinárodných konferencií.

Až 200 destinácií
Akreditované školy
Efektívna výučba
Komplexný servis
Starostlivé ubytovanie

Skúsenosti našich študentov