Hore

Školský systém vo FrancúzskuŠtúdium vo Francúzsku je zamerané na spoznávanie francúzskej kultúry.

Štúdium vo Francúzsku zamerané na študenta

Školský systém spája štúdium jazyka a kultúry v jednom

Štúdium vo Francúzsku a stredné školy vo Francúzsku sa zameriavajú na potreby jednotlivcov a nie na prísne memorovanie vedomostí. Spolu s francúzskym jazykom sa študenti učia aj o francúzskej kultúre, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou ich vzdelávacieho systému. Školský systém je jeden z najlepších na svete a podmienky na maturitnú skúšku v zahraničí sú tiež priaznivé.

Zahraničí študenti na stredných školách vo Francúzsku študujú spolu s francúzskymi študentmi a nepozerá sa nich inak. Musia plniť všetky povinnosti, ako aj bežní študenti. O zaradení zahraničného študenta do ročníka a triedy rozhoduje riaditeľ školy, ktorý najlepšie usúdi, kde sa bude študentovi dariť. Pri zaraďovaní berie do úvahy akademické výsledky študenta, úroveň francúzskeho jazyka, ale aj výber predmetov.

Vo Francúzsku je možné aj maturovať. Študent však musí študovať na francúzskej strednej škole minimálne 2 roky a musí mať veľmi pokročilú znalosť francúzskeho jazyka. Čo je však iné ako na Slovensku, nebude si môcť vybrať maturitné predmety. Tie sú väčšinou dané vopred.

Čo sa týka školského dňa, tak študenti sú v škole takmer celý deň: začína sa okolo 8:00 a končí sa medzi 17:00 a 18:00. Študenti majú hodinovú pauzu na obed. V stredu a v sobotu býva väčšinou voľno, ale môže sa stať, že budú mať vyučovanie aj v tieto dni – všetko závisí od konkrétnej strednej školy.

Zahraniční študenti chodia do školy rovnako ako aj francúzski študenti. Riaditeľ („Principal“ na collège a „Proviseur“ na lycée) rozhoduje, ktorý ročník a blok sú pre študenta najvhodnejšie, pričom berie do úvahy školskú organizáciu, známky študenta a úroveň francúzštiny.

Kľúčové predmety

 • matematika, francúzština, prvý cudzí jazyk (väčšinou angličtina, aj pre rodených hovoriacich), druhý cudzí jazyk (španielčina alebo nemčina, aj pre rodených hovoriacich), fyzika, biológia, história, geografia, umenie a telesná výchova
 • ponúkané predmety budú závisieť od ročníka a bloku

Zaradenie študenta do ročníka

 • účastník môže byť zaradený do nižšieho ročníka, než by bol v jeho domovskej krajine
 • študenti sú málokedy umiestnení v poslednom 12. ročníku (Terminale), ak neštudovali na francúzskej škole najmenej 2 roky pred príchodom do Francúzska
 • väčšina študentov je umiestnená v 10. ročníku alebo 11. ročníku.

Maturita vo Francúzsku

 • pre zahraničných študentov je možné zmaturovať, ak majú veľmi pokročilú úroveň francúzštiny pri príchode do Francúzska a zostanú v 11. aj 12. ročníku, ktoré korešpondujú s prípravou na skúšk
 • dokončenie stredoškolského štúdia vedie k maturite (skúšky majú 2 časti: prvá časť na konci 11. ročníka na témy: francúzština + 1 téma; druhá hlavná časť je na konci 12. ročníka)
 • výsledky sú známe v polovici júla
 • študenti si z väčšej časti nebudú môcť vyberať predmety, keďže tie sú povinné.

Študenti trávia v škole veľa času. Vo väčšine prípadov začínajú školu o 8:00 a končia okolo 17:00 – 18:00, na obed je hodinová pauza. Niekedy je vyučovanie aj v stredu a v sobotu ráno. Francúzski študenti nemajú veľa času na šport počas týždňa. Väčšinou športujú v stredu a v sobotu poobede.

Najväčšie prázdniny:

 • Všetkých svätých, 2 týždne okolo polovice októbra a začiatku novembra
 • Vianoce, 2 týždne okolo 25.12. a 1.1.
 • zimné prázdniny, 2 týždne medzi polovicou februára a polovicou marca

Prázdniny počas Všetkých svätých a Vianoc majú rovnaký dátum v celom Francúzsku. Zimné a jarné prázdniny sú rozdelené podľa zón (A, B, C), aby sa predišlo zápcham na cestách a preplneniu v populárnych dovolenkových destináciách.

Francúzsky stredoškolský systém je rozdelený na dve časti: Collége je počas prvých 4 rokov (ročníky 6-9) a Lycée je počas posledných 3 rokov (ročníky 10-12). Stredoškolské štúdium je ukončené maturitou.

Ročník 10 ponúka všeobecné vzdelanie. Väčšina študentov si vyberá všeobecnú maturitu, ktorá je rozdelená do 3 blokov štúdia. Vedecký blok (S) sa zameriava na prírodné vedy, fyziku alebo matematiku (existuje ešte ďalší blok – blok technických vied – SSI, ktorá si okrem vyššie spomenutých priberá aj elektriku a mechaniku). Potom ekonomický a sociálny blok (ES) sa zameriava na ekonomiku a spoločenské vedy. A literárny blok (L) sa zameriava na francúzštinu, cudzie jazyky a filozofiu. Avšak, tieto bloky nie úplne presne reprezentujú špecializáciu a študenti s maturitou majú právo ísť na verejnú univerzitu v ich záchytnej oblasti, ak ponúkajú predmety, ktoré chcú študovať. Existuje aj technická maturita a profesionálna maturita.

Skúsenosti našich študentov