Hore

FrancúzskoStredné školy vo Francúzsku pre praktické štúdium a prípravu na univerzitu

Stredoškolské štúdium vo Francúzsku - najlepšia príprava pre univerzitné štúdium.

Stredoškolské štúdium v zahraničí pre lepšiu budúcnosť.

Stredoškolské štúdium vo Francúzsku je úžasné svojou otvorenosťou. Typy programov, ktoré školy ponúkajú sú podobné tým našim. Sú však obohatené predmetmi, ktoré sú u nás zatiaľ nie veľmi časté. Stredné školy špecializujú zameranie študentov oveľa užšie, aby to potom mali ľahšie na univerzite. To znamená, že na francúzskych „gymnáziách“ si študenti môžu vybrať niektoré predmety, ktoré budú oveľa bližšie k budúcemu univerzitnému štúdiu. Samozrejme, sú tu aj klasické povinné predmety, ako matematika, francúzština, biológia, história, atď.

Školský systém vo Francúzsku umožňuje zahraničným študentom aj maturitu, avšak je potrebné mať vynikajúcu znalosť francúzskeho jazyka a stredoškolské štúdium vo Francúzsku aspoň 2 roky. Dokonca, v Paríži sa nachádza americká stredná škola. Ponúka štúdium v angličtine, s možnosťou dosiahnutia amerického diplomu.

Študovať na strednej škole vo Francúzsku je možné v rôznych programoch. Jeden z najvyhľadávanejších je stredoškolský výmenný program vo Francúzsku. V tomto programe si študenti vyberú 3 veľké oblasti a z nich sa im vyberie vhodná stredná škola podľa ich bližších kritérií. Na výber je zo štátnych aj súkromných stredných škôl.

Ďalším typom programu je stredoškolský program s výberom lokality vo Francúzsku, kde si študent môže vybrať konkrétnu školu na juhu a západe Francúzska, Francúzskej riviére, v údolí Loire a v oblasti Paríža. Každá škola má svoje podmienky prijatia. Kľúčový je najmä vek študenta a znalosť francúzskeho jazyka, čo sa líši zo školy na školu.

Ubytovanie popri štúdiu na strednej škole je buď v hostiteľských rodinách, kde študenti naozaj budú v každodennom kontakte s francúzskou kultúrou, alebo na internáte, kde bude v stálom kontakte so svojimi spolužiakmi. Študent sa zúčastňuje spoločenských aktivít, ktoré organizujú zamestnanci internátu.

Už si si vybral?

Prečo medzinárodná jazyková agentúra?

  • Práca, ktorú robíme, nás baví a napĺňa a naša spokojnosť sa odvíja predovšetkým od spokojnosti našich zákazníkov.
  • Ponúkame Vám osobný prístup, poradenstvo a konzultácie v takom rozsahu, aby ste si vybrali efektívny jazykový pobyt, ktorý splní Vaše najnáročnejšie očakávania.
  • Spolupracujeme a vyberáme si len akreditované jazykové školy, ktoré prechádzajú každoročnou previerkou a sú monitorované.
  • V ponuke máme vyše 200 destinácií kdekoľvek na svete – viac ako 30 krajín.
  • Pravidelne monitorujeme špeciálne akcie a zaujímavé balíčky jazykových pobytov, ktoré Vám ušetria stovky eur.
  • Špeciálnu pozornosť venujeme stredoškolským programom s možnosťou výberu lokality a unikátnym letným pobytom pre mládež so špecifickým zameraním.
  • Jazykové školy osobne navštevujeme a vyjednávame špeciálne podmienky pre našich klientov.
  • Pravidelne sledujeme nové trendy v oblasti štúdia v zahraničí a zúčastňujeme sa medzinárodných konferencií.

Až 200 destinácií
Akreditované školy
Efektívna výučba
Komplexný servis
Starostlivé ubytovanie

Skúsenosti našich študentov