Hore

Stredné školy v Írsku s výberom lokalityHrady, zelená príroda, škriatkovia, kotlíky plné zlata, ...

Stredoškolské štúdium v Írsku s výberom lokality

Stredné školy sú naozaj kvalitné

Stredné školy v Írsku s výberom lokality – to znamená, že si môžete zvoliť oblasť, kde chcete aby sa vaša stredná škola nachádzala. Na výber je z oblastí Dublin, Cork, Kerry, Limerick, Monagan a Cavan. Stredné školy sú naozaj kvalitné s vysoko-kvalifikovanými učiteľmi, ktorí dbajú na individuálny prístup k študentom.

Írsko – „Smaragdový ostrov“

Hrady, zelená príroda, škriatkovia, kotlíky plné zlata, no nie nadarmo sa Írsku priraďuje prívlastok „Smaragdový ostrov“. Kdekoľvek na tomto ostrove ste, nájdete tam prekrásnu prírodu opradenú legendami o Éire, ako ostrov nazývajú obyvatelia Írska.

Školské oblasti, v ktorých sa budete nachádzať sú v obklopení prírody – nádherných národných parkov, kopcov, zelených lúk plných oviec a riek.  Voľný čas tak môžete tráviť v prírode a načerpať tak nových síl.

Taktiež väčšie mestá ponúkajú veľa možností ako sa vyžiť – divadlá, kiná, koncertné sály, múzeá, galérie, reštaurácie, … Rozhodne odporúčame zájsť si na tradičný nedeľný obed do pubu, aby ste sa oboznámili aj s kultúrou stravovania v Írsku.

Keďže budete ubytovaní v hostiteľskej rodine, tak budete mať možnosť naozaj sa ponoriť do írskej kultúry. Okrem stravy a zvykov sa naučíte aj ako vyzerá tradičný rodinný život, pracovný život, ale aj ako rodiny trávia víkendy a koľko času spolu trávia. Rozhodne vám odpovedia na všetky otázky a vysvetlia všetko, čomu nerozumiete.

Základné informácie o stredoškolskom programe v Írsku

 • Typ programu: stredoškolský program
 • Destinácia: Írsko
 • Vek študentov: 13 – 18 rokov
 • Jazyk: angličtina
 • Termíny: september – máj
 • Dĺžka programu: štvrťrok, polrok, rok
 • Ubytovanie: hostiteľské rodiny, plná penzia
 • Typ škôl: verejné školy

 Požiadavky na študenta

 • tento program je otvorený pre študentov EÚ
 • vek od 13 do 18 rokov
 • dobrá znalosť angličtiny, minimálne 2 roky štúdia angličtiny
 • dobrý študijný prospech
 • riaditeľ školy robí posledné rozhodnutie ohľadom zaradenia študenta do vhodnej triedy na osobnom pohovore

Orientačné stretnutie

Orientačné stretnutie je väčšinou poskytované v deň príchodu alebo počas nasledujúcich dní miestnym koordinátorom.

Miestny koordinátor

Cieľom je umiestniť študentov do starostlivého rodinného prostredia, kde sa budú dostávať podporu, ktorú potrebujú, aby si svoju skúsenosť v Írsku zachovali ako cennú. Miestny koordinátor udržiava pravidelný kontakt so študentmi, aj cez telefonáty aj osobnými stretnutiami. Tiež udržiava pravidelný kontakt s hostiteľskými rodinami a so školami.

Miestny koordinátor môže zariadiť kultúrne návštevy počas školských prázdnin a cez víkendy.

Príchod do Írska

Transfery po príchode a pri odchode sú v cene programu. Informujte sa prosím u svojej sprostredkovateľskej agentúry MJA o konkrétnych podmienkach, kedy sú transfery v cene programu.
Sprostredkovateľská agentúra MJA Vám pomôže naplánovať dopravu a v prípade záujmu zakúpi letenku do krajiny pobytu.

Možnosť výberu lokality

Študent si môže vybrať lokalitu školy. Do prihlášky sa uvádza preferované mesto umiestnenia študenta vrámci lokality avšak vopred nevieme zaručiť umiestnenie študenta do preferovaného mesta. Odporúčame si podať prihlášku čím skôr, aby sa zvýšila šanca, že študent bude umiestnený do preferovaného mesta.

Štátne školy sa nachádzajú v lokalitách:

 • Dublin
 • Kerry, Limerick a Cork (napr. Killarney, Rathmore, Killorgin alebo Tralee)
 • Monagan a Cavan

Školy sú buď zmiešané alebo chlapčenské či dievčenské.

Killarney je krásne mesto s cca 12 000 obyvateľmi v juhozápadnom Írsku v tesnej blízkosti Írskeho národného parku. Cork je 2. najväčšie írske mesto s asi 120 000 obyvateľmi v juhozápadnom Írsku. Cez mesto prechádza rieka Lee. Tralee leží tiež na juhozápade a má cca 24 000 obyvateľov.

Štátne školy v Dubline sú lokalizované v južnej časti mesta. Školy sú buď chlapčenské, dievčenské alebo zmiešané. Hlavné mesto Írska -Dublin, leží na severovýchodnom pobreží pri ústí rieky Liffey do Írskeho mora. Dublin s viac ako 1000-ročnou históriou a s vyše 1000 pubmi je kozmopolitným mestom s bohatými kultúrnymi možnosťami. Kladný postoj Írov k životu a ich veselá povaha doplnené hudbou a umením, vytvárajú neopakovateľnú živú atmosféru mesta.

Povinná školská dochádzka v Írsku je od 6 do 16 rokov. Vzdelávací systém Írska je podobný ako vo väčšine ďalších európskych krajín. Rozlišujeme 3 rozdielne úrovne vzdelávania v Írsku: primárne, sekundárne a vyššie vzdelanie. V posledných rokoch vyššie vzdelávanie prudko narastá.

Väčšina študentov navštevuje a dokončuje sekundárne vzdelanie, s približne 90% študentov skladajúcich konečnú skúšku, the Leaving Certificate. Sekundárne vzdelávanie je všeobecne ukončené na komunitnej škole (community school), všeobecnej škole (comprehensive school), odbornej škole (vocational school) alebo dobrovoľníckej strednej škole (voluntary secondary school).

Stredné školy tradične poskytujú akademické vzdelávanie (grammar schools), kým odborné školy sú zamerané na rozvoj manuálnych zručností a prípravu mladých ľudí na remeslá.

Írsky systém vzdelávania na druhom stupni sa rozdeľuje do dvoch stupňov – nižší (Junior) a vyšší (Senior) cyklus. Vyšší cyklus končí záverečnými skúškami a výstupným vysvedčením Leaving Certificate.

Všetky školy majú širokú ponuku športov, klubov a krúžkov po vyučovaní. Učitelia sú veľmi priateľskí a povzbudzujú študentov, aby sa aktívne zapájali na hodinách a vyjadrili svoj názor. Učitelia sa často zapájajú do mimoškolských aktivít, aby sa bližšie spoznali so žiakmi.

Školské predmety sú povinné a voliteľné. Možnosti sú rôzne a výber predmetov záleží od každej školy zvlášť.

Typická stredná škola má 1. – 3. ročník, väčšinou voliteľný 4. ročník alebo prechodný rok/ Transition Year (16 rokov), 5. ročník (16/17 rokov) a 6. ročník (17 rokov).

Junior cyklus (Junior Cycle) stavia na vzdelaní dosiahnutom na základnej škole a končí s certifikátom (Junior Certificate Examination). Tieto skúšky sa skladajú po 3 rokoch štúdia a nie pred tým, ako bude mať študent 14 rokov.

Prechodný ročník (Transition Year) je jednoročný neformálny kurz, ktorý využíva stále viac a viac študentov. Škola vytvorí osnovy podľa aktuálnych potrieb a je často zameraný na pracovné umiestnenie a podobné projekty.

Senior cyklus (Senior Cycle) stavia na Junior cykle a vrcholí certifikátom (Leaving Certificate Examination). Tento certifikát sa absolvuje po minimálne 2 rokoch štúdia po juniorskom certifikáte. Zahraniční študenti si musia vziať minimálne 5 predmetov (väčšina študentov si berie 7 a viac) vrátane 2 ústredných predmetov – angličtina a matematika. Potom si študenti môžu vyberať z ďalších predmetov, ako arts/umenie, languages/jazyky, science/veda a iné aplikované predmety (mechanical drawing/ mechanické kreslenie, woodwork/ práca s drevom, atď.). na konci senior cyklu je skúška. Zvyčajne majú študenti v čase skúšky 18 rokov. Certifikát je medzinárodne uznávaný ako rovnocenný britskému A-Level a IBE (International Baccalaureate Examination) a dovoľuje prístup na univerzity v Británii, USA a v celej Európe.

Približný vek študentov

 • 12 – 13: 1. ročník: Junior cyklus rok 1
 • 13 – 14: 2. ročník: Junior cyklus rok 2
 • 14 – 15: 3. ročník: Junior cyklus rok 3 + certifikát
 • 15 – 16: 4. ročník: Senior cyklus rok 1 (prechodný rok)
 • 16 – 17: 5. ročník: Senior cyklus rok 2
 • 17 – 18: 6. ročník: Senior cyklus rok 3 + certifikát

Študenti, ktorí promujú zo strednej školy dostanú certifikát (Leaving Certificate – konečné národné skúšky).

Zahraniční študenti vo veku pod 16 rokov sú zvyčajne zaradení do 4. ročníka, nazývaného aj prechodný rok; študenti medzi 16 a 17 rokov navštevujú zvyčajne 5. ročník. Študenti starší ako 17 rokov navštevujú zvyčajne 6-ty ročník.. Väčšina riaditeľov škôl nesúhlasí s prijímaním zahraničných študentov priamo do 6. ročníka. Na konci 6. ročníka, študenti podstupujú konečnú skúšku, avšak je to dvojročný skúškový program (začína v 5. ročníku), tak je veľmi náročné pre žiakov dokončiť ho iba za jeden rok.

Posledné slovo pri umiestnení zahraničného študenta do ročníka má vždy riaditeľ školy po pohovore.

Ubytovanie je zabezpečené v hostiteľskej rodine. Pre študentov je zabezpečená plná penzia 7 dní v týždni. V cene je ubytovanie, raňajky, zbalený obed, večera. Zahraničný partner má s rodinami dlhoročné skúsenosti a sú pravidelne navštevované koordinátormi organizácie.

Ubytovanie nie je k dispozícii počas Vianoc a Veľkej noci (len za extra príplatok – kontaktujte sprostredkovateľskú agentúru MJA pre bližšie informácie).

Mnohým zahraničným študentom sa páči bývanie s miestnou rodinou. Ubytovanie v hostiteľskej rodine je ideálny spôsob ako spoznať kultúru Írov a ich spôsob života.

Stredné školy v Írsku s výberom lokality s ubytovaním v hostiteľskej rodine.

 

Lokalita Typ ubytovania Program Termíny Cena 2019/2020
Dublin, štátne školy v rodine školský rok september – máj 14090 EUR
County Kerry/Limerick, štátne školy v rodine školský rok september – máj 9 990 EUR
Monaghan,         štátne školy v rodine školský rok september – máj 9040 EUR
Monaghan,  súkromné školy v rodine školský rok september – máj 13 690 EUR
Cavan,          súkromné školy v rodine školský rok september – máj 13190 EUR
Tralee,          súkromné školy v rodine školský rok september – máj 16190 EUR
County Cork, súkromné školy v rodine školský rok september – máj 16290 EUR

V cene je zahrnuté:

 • registrácia a umiestnenie do školy
 • administratívne poplatky
 • orientačné stretnutie po príchode do Írska
 • ubytovanie v hostiteľskej rodine
 • plná penzia, obedy formou balíčka počas šk. dní
 • ubytovanie počas Vianoc a Veľkej noci iba v mestách Cavan a Monaghan  (nezahŕňa Killarney a Dublin/ +350 Eur za 1 prázdniny)
 • povinné školné poplatky
 • transfer z/do rodiny a po ukončení programu z rodiny na letisko
  (kontaktujte nás prosím o bližšie informácie z akého letiska je transfer v cene)
 • 24-hodinová podpora a asistencia počas pobytu
 • E-learning Language Program na 3 mesiace

 V cene nie je zahrnuté:

 • doprava do krajiny pobytu
 • poistenie
 • extra aktivity organizované školou
 • denná doprava z rodiny do školy a späť
  špeciálna strava
  ubytovanie počas vianočných a veľkonočných sviatkov v štátnej škole v Dubline a v Killarney,
  extra 350 €
 • školská a športová uniforma, ak je povinná, cca. 250 €
  učebnice od 50 € do 300 €
  školské uniformy cca 150 €
  extra jazykový kurz angličtiny
  vreckové
 • Pošlite nám vyplnenú prihlášku na stredoškolské štúdium.
 • Vystavíme Vám zálohovú faktúru. Uhradením zálohy potvrdíme záujem o stredoškolské štúdium.
 • Doručíme Vám zoznam dokumentov, ktoré je potrebné doložiť pre úspešnú registráciu do stredoškolského programu konkrétnej školy.
 • Urobíme registráciu študenta na príslušný stredoškolský program.
 • Zahraničný partner v priebehu niekoľkých dní potvrdí akceptáciu a zašle nám oficiálne potvrdenie o akceptovaní študenta na daný program.
 • Pripravíme Vám vyúčtovaciu faktúru. Z celkovej ceny za program odpočítame zálohu. Úhrada je potrebná čím skôr.
 • Pripravíme Vám informačný balíček (väčšinou v priebehu júla) so všetkými potrebnými informáciami napr. potrebné kontakty na školu, ubytovanie, koordinátora, o škole, potrebné adresy, užitočné informácie o krajine pobytu, informácie o orientačnom programe a pod.
 • Radi Vám odpovieme na všetky Vaše doplňujúce otázky.
 • V prípade záujmu Vám zabezpečíme letenky, poistenie a naplánujeme dopravu v krajine pobytu.

Skúsenosti našich študentov