Hore
USA alebo Anglicko? Toto sú najväčšie rozdiely anglickej a americkej angličtiny

USA alebo Anglicko? Toto sú najväčšie rozdiely anglickej a americkej angličtiny

Angličtina – mix rôznych jazykov?

Anglický jazyk sa rozvíjal a stále rozvíja už stovky rokov. Angličtina bola ovplyvňovaná francúzštinou, latinčinou, anglo-saskými a vikingskými dialektmi. Teraz ju však ovplyvňujú aj iné jazyky, ako španielčina, nemčina, ruština, čínština, prípadne fínčina.

Samozrejme aj angličtina sa líši od regiónu po región. A to nie len v Spojenom kráľovstve, ale aj v USA. Napríklad úplne ináč znie írska angličtina ako tá anglická. Alebo človek pochádzajúci z Texasu má úplne iný prízvuk ako obyvateľ New Yorku.

Prečo je americká angličtina iná?

Rozdiely medzi americkou a britskou angličtinou sa nájdu v každej jazykovej oblasti. Avšak, aj keď vnímame tieto rozdiely celkom intenzívne, tieto dve angličtiny majú však viac spoločného ako rozdielneho.

Keďže Spojené kráľovstvo malo mnoho kolónií, angličtina sa veľmi rozšírila a USA nebolo výnimkou. Prečo teda vznikli tie rozdiely? Je to veľmi jednoduché. V USA už žili aj iné národnosti a preto bola angličtina ovplyvňovaná týmito jazykmi.

Biscuit či cookie?

Asi najbadateľnejšie sú rozdiely medzi britskou (BrE) a americkou (AmE) angličtinou v slovnej zásobe. Niektoré slová sa veľmi líšia a je len ťažké domyslieť si ich význam. Medzi najčastejšie príklady patria autumn (BrE) a fall (AmE) = jeseň, biscuit (BrE) a cookie (AmE) = sušienka, chips (BrE) a fires (AmE) = hranolky, crisps (BrE) a chips (AmE) = chipsy, film (BrE) a movie (AmE) = film, holiday (BrE) a vacation (AmE) a mnoho ďalších.

Zoznamov s rozličnou slovnou zásobou nájdete mnoho aj v učebniciach anglického jazyka, ale aj na internete. Čo keď nejakému slovu nerozumiem? Nevadí, oba národy vám ochotne vysvetlia význam slova, ak ich o to požiadate. Sami vedia, že ani oni niekedy nerozumejú jeden druhému.

Rozumejú Briti Američanom?

Výslovnosť je jeden z ďalších viditeľných rozdielov. Často sa stáva, že ani ľudia s materinským jazykom nerozumejú všetkému čo povie niekto ďalší v inom dialekte angličtiny. Preto nemusíte byť v strese. Ale aké sú teda rozdiely? Napríklad britská angličtina nevyslovuje na konci slova „r“ ale ho prehltnú. Dokonca ani keď sa nachádza v strede slova alebo na začiatku, je výrazne slabšie ako v americkej angličtine.

Ďalší príklad je s hláskou „t“ – v americkej angličtine znie skôr ako „d“, najviac to počuť pri slovách, ktoré majú skupinu spoluhlások „tt“. V britskej angličtine počujeme „t.“

Takisto niektoré skupiny samohlások znejú rozdielne v britskej a americkej angličtiny. Je veľmi náročné vysvetliť rozdiel, ale pri počúvaní to je poznať – najmä pri slovách dance (tanec), mathematics (matematika), alebo after (po).

Je americká gramatika ľahšia?

Veľké rozdiely sú aj v gramatike. Napríklad v britskej angličtine na výraz mať používajú „have got,“ ale v americkej angličtine je to „have“ alebo len „got.“

Ďalší rozdiel je aj v časovaní nepravidelných slovies – napríklad „got“ v britskej angličtine je „gotten“ v americkej angličtine.

Aj pri pravidelných slovesách je zmena – v britskej angličtine máme napríklad „burnt“ s „t“ na konci a v americkej angličtine je to „burned“ s klasickou -ed príponou.

Určite ste si všimli aj rozdiel v predložkách: „at the weekend“ (BrE) a „on the weekend“ (AmE), „different to“ (BrE) a „different from“ (AmE), a mnoho iných.

A nesmieme zabudnúť ani na pravopis: „colour“ (BrE) a „color“ (AmE), „organise“ (BrE) a „organize“ (AmE), alebo „traveller“ (BrE) a „traveler“ (AmE).

Vidíme, že rozdielov je veľmi veľa a toto je len pár z nich. Ako sa ich naučiť čo najlepšie? Jednoznačne praxou. Preto je dobré otestovať sa priamo v týchto krajinách – Anglicko a USA. Skvelou voľbou sú napríklad jazykové pobyty v týchto krajinách, či štúdium na strednej alebo vysokej škole.