Hore

Stredná škola Notre Dame International v ParížiAmerická stredná škola v Paríži

Študuj na súkromnej strednej škole v Paríži v angličtine aj vo francúzštine.

Možnosť ukončenia štúdia americkým diplomom.

Notre-Dame International High School (NDIHS) je súkromná americká stredná škola v Paríži (ročníky 9 -12). Bola založená v roku 2010. Škola ponúka úžasnú možnosť učenia sa francúzskeho jazyka a kultúry navštevovaním amerického akademického programu v angličtine.

NDIHS program je založený na americkom školskom systéme. Vedie k získaniu amerického diplomu. Výnimočná pozícia školy ako amerického programu vo francúzskej škole dáva študentovi možnosť rozhodnúť sa medzi rôznymi akademickými smermi (európsky a americký).

NDIHS je stredná škola v Paríži, ktorá víta študentov z celého sveta. NDIHS pomáha študentom získať nástroje a vedomosti, aby študenti prosperovali v dnešnej stále globálnejšej komunite.

Naše medzinárodné sylaby sa sústreďujú na vývoj kritického myslenia a komunikačných zručností, pomáhanie študentom oboznámiť sa s kultúrou, keď sa stávajú osobne aj spoločensky zodpovednejšími. NDIHS podporuje praktické využitie poznatkov a kultúrneho porozumenia a propaguje kritické, analytické a technické zručnosti študentov, ktorí budú v budúcnosti viesť svet.

 • súkromná americká stredná škola
 • vyučovanie v angličtine
 • bilingválna a bikultúrna skúsenosť – americká a francúzska
 • možnosť maturity po dokončení IB diplomu
 • príprava na univerzitné štúdium v posledných dvoch ročníkoch (prípravný kurz na SAT a možnosť prípravy na TOEFL)
 • škola tiež ponúka program francúzskeho jazyka a kultúry (hudba, umenie, telesná výchova)
 • študenti môžu byť prijatí len do ročníkov 9 -12 (vek: 14-18 rokov
 • predošlá znalosť francúzštiny nie je povinná
 • školské prostredie ponúka individualizované vyučovanie vďaka triedam s malým počtom študentov a vyučovaciu metódu sústredenú na študenta
 • medzinárodné prostredie
 • poloha: Verneuil-sur-Seine
 • blízko centra Paríža
 • bezpečná rezidenčná oblasť, parky a lesy
 • internát (5-7 dní v týždni) alebo hostiteľská rodina
 • umiestnenie v hostiteľských rodinách študentov s dostatočnou úrovňou francúzštiny a mnohými mimoškolskými aktivitami
 • Podmienky:

  • vek: 14-18 rokov
  • dĺžka: semester/ školský rok
  • 2-3 roky štúdia angličtiny a dobré školské výsledky sú požadované
  • francúzština nie je nutná

  Život v škole

  Škola nasleduje štandardný rozvrh, kde majú študenti 6 vyučovacích hodín denne, 5 dní v týždni (8:35 – 16:30). Kampus ponúka mnoho možností mimoškolských aktivít pre študentov. Mimoškolské aktivity, ktoré študenti môžu navštevovať sú:

  • študentská rada
  • modelové zasadanie OSN vrátane účasti na medzinárodné konferencie
  • doučovanie angličtiny
  • filmový klub
  • bedminton
  • zbor
  • divadelný klub
  • umelecký a kultúrny klub, atď.

   

  Hostiteľská rodina

  Kto by mal ísť do hostiteľskej rodiny?

  • študenti, ktorí prichádzajú na krátkodobú kultúrnu výmenu (napr. jeden polrok, jeden rok)
  • študenti, ktorí chcú pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní vo Francúzsku
  • mladí študenti: internáty nie sú dostupné pre študentov pod 14 rokov a tak si musia vybrať hostiteľskú rodinu

  Internátne ubytovanie (vek: 15+)

  Internáty sú vhodné pre študentov, ktorí chcú tráviť ich každodenný život so svojimi spolužiakmi, užívať si spoločné aktivity, tiež je potrebné rešpektovať zamestnancov internátu, harmonogram a pravidlá. Študenti by mali byť nezávislí a dosť vyspelí, aby si dokázali zorganizovať ich denný život a štúdium sami.

  V ponuke sú 3 typy ubytovania:

  • Len týždenné ubytovanie na internáte: 5 dní v týždni, plná penzia: pre študentov, ktorí sa vracajú na víkend domov, t.j. domácich študentov
  • Cez týždeň na internáte (5 dní v týždni, plná penzia) + cez víkend v hostiteľskej rodine (plná penzia): na víkend sa študenti presúvajú do hostiteľskej rodiny
  • Cez týždeň na internáte (5 dní v týždni, plná penzia) + cez víkend na internáte (polpenzia, len pre vekovú kategóriu 16+)

   

  Ceny za školné

  Program Semester/polrok Školský rok
  Študijný pobyt/ bez ubytovania 10 ročník 12 650 EUR 21 200 EUR
  Študijný pobyt/ bez ubytovania 11 ročník 12 850 EUR 21 500 EUR
  Študijný pobyt/ bez ubytovania 12 ročník 13 200 EUR 21 400 EUR

   

  Ceny za ubytovanie

  Typ ubytovania Cena/rok
  Ubytovanie na internáte 13 800 EUR
  Ubytovanie 5 dní na internáte + 2 v hostiteľskej rodine 8 100 EUR
  Ubytovanie v hostiteľskej rodine 6 400 EUR

   

  Termíny

  • Školský polrok 22 týždňov: september – január, január – jún
  • Školský rok 40 týždňov: september – jún

  V cene je zahrnuté

  • registrácia a umiestnenie do školy
  • administratívne poplatky
  • ubytovanie v rodine/na internáte, plná penzia, obedy od pondelka do piatku v školskej jedálni (v rezidencii v Paríži len polpenzia)
  • medzinárodný koordinátor, ktorý pomáha, podporuje a radí študentom počas pobytu
  • transfer z letiska do ubytovania po prílete a z ubytovania na letisko pri odchode
  • podpora a 24-hodinová asistencia počas pobytu
  • učebnice sa zapožičiavajú na zálohu
  • E-Learning Language Program
  • zdravotné poistenie, poistenie zodpovednosti, poistenie núdzového návratu

  V cene nie je zahrnuté

  • doprava – letenky
  • miestna doprava/ cca 360 EUR
  • extra aktivity organizované školou, extra učebnice, predmetové poplatky (napríklad pomôcky pri umeleckých predmetoch), školské odborné exkurzie, športové aktivity, členstvo v kluboch, poplatky za skúšky TOEFL a SAT (cca 500 €/školský rok a cca 300 €/školský polrok)
  • víkendové obedy pre študentov, ubytovaných na internáte
  • osobné výdaje (napr. umelecké pomôcky, krásna literatúra)
  • cestovné poistenie

  Podmienky prijatia

  • vek od 15 do 18 rokov
  • dobrá znalosť angličtiny
  • pre nástup v septembri sa nevyžaduje znalosť francúzštiny, pre nástup v januári sa vyžaduje základná znalosť francúzštiny

   

   

  • Pošlite nám vyplnenú prihlášku na stredoškolské štúdium.
  • Dohodnite si s nami pohovor v našej agentúre (zistíme, či je študent vhodným kandidátom na tento program a tiež preveríme, či má študent dostatočnú znalosť angličtiny).
  • Pokiaľ je študent vhodným kandidátom, vystavíme Vám zálohovú faktúru. Uhradením zálohy potvrdíme záujem o stredoškolské štúdium.
  • Doručíme Vám zoznam dokumentov, ktoré je potrebné doložiť pre úspešnú registráciu do stredoškolského programu.
  • Urobíme registráciu študenta na príslušný stredoškolský program.
  • Zahraničný partner v priebehu niekoľkých dní potvrdí akceptáciu a zašle nám oficiálne potvrdenie o akceptovaní študenta na daný program.
  • Pripravíme Vám vyúčtovaciu faktúru. Z celkovej ceny za program odpočítame zálohu. Úhrada je potrebná čím skôr.
  • Pripravíme Vám informačný balíček (väčšinou v priebehu júla) so všetkými potrebnými informáciami napr. potrebné kontakty na školu, ubytovanie, koordinátora, o škole, potrebné adresy, užitočné informácie o krajine pobytu, informácie o orientačnom programe a pod.
  • Radi Vám odpovieme na všetky Vaše doplňujúce otázky.
  • V prípade záujmu Vám zabezpečíme letenky, poistenie a naplánujeme dopravu v krajine pobytu.

  Skúsenosti našich študentov