Hore

Stredné školy v USA – výmenný program J1Stredoškolské štúdium zamerané na spoznávanie kultúry a zvykov krajiny

Stredoškolské štúdium v USA - výmenný program J1

Spoznaj americkú kultúru na stredných školách v USA

Štúdium na strednej škole v USA výmenný program J1, je určený študentom, ktorí chcú spoznať americkú kultúru a zdokonaliť sa v angličtine. Historicky najstarší medzinárodný stredoškolský výmenný program s dlhoročnou tradíciou dokonca ovplyvnil aj ostatné krajiny. Veľa krajín vo svete v súčasnosti  ponúkajú výmenné stredoškolské programy.

Pre stredoškoláka je štúdium na strednej škole v zahraničí veľkou výzvou. Nielenže sa naučí cudzí jazyk, ale aj samostatnosti, chápať rozdiely v kultúre, akceptovať názory iných a tolerovať.

Štúdium na strednej škole v USA – výmenný program J1 je najstarší medzinárodný stredoškolský program.

Stredoškolské štúdium v zahraničí v USA je celoživotnou skúsenosťou, kde môžete len získať – jazykové, interkultúrne kompetencie, priateľov a druhú rodinu. Stredné školy sú však kapacitne obmedzené, tak neváhajte a prihláste sa čím skôr.

O štúdium na strednej škole v USA vo výmennom programe J1 je vysoký záujem, preto neváhajte a prihláste sa čím skôr.

Študenti bývajú v hostiteľských rodinách, ktoré sú starostlivo vyberané a prechádzajú prísnymi výberovými kritériami. Sú to rodiny, ktoré chcú študentom otvoriť svoje domovy a zdieľať s nimi americkú kultúru. Okrem ubytovania a stravy im tieto rodiny poskytujú aj pomoc s angličtinou a školským systém, ktorý je od toho nášho celkom odlišný. Okrem podpory rodiny majú študenti k dispozícii aj podporu od zamestnancov školy, ktorí sa budú denne starať o ich komfort a bezpečie a budú nápomocní pri vytváraní nezabudnuteľných zážitkov.

Študenta na výmennom programe v USA podporuje rodina ako aj zamestnanci strednej školy.

Študenti si vyberajú zo všetkých známych predmetov. V ponuke sú angličtina, telesná výchova, biológia, chémia, fyzika, matematika, náuka o spoločnosti, história, ekonómia, psychológia, filozofia a mnoho ďalších. Tiež si môžu vybrať z mnohých mimoškolských aktivít a športov: napríklad fotografovanie, hudba, tanec, divadlo, debatný krúžok, futbal, rugby, basketbal, kriket atď.

Školský rok v USA trvá od augusta do júna s tým, že zimný semester je od augusta do januára. Ten jarný semester je od januára do júna. Pre stredoškolské štúdium v zahraničí si môžete vybrať, či by ste chceli študovať jeden školský rok alebo len jeden polrok. Bola by však veľká škoda nevyužiť štúdium počas celého roka, keďže v každom ročnom období je v celom USA úplne iná atmosféra.

Čo znamená kultúrno-výmenný program J-1 v USA?

Štúdium na strednej škole v programe J-1 je kultúrnou výmenou medzi študentmi zo zahraničia a dobrovoľnými hostiteľskými rodinami v USA. Volá sa to výmena, pretože sa vymieňajú skúsenosti medzi hostiteľskými rodinami v USA a študentami zo zahraničia. Študent cestuje do USA na základe typu víz J-1.

V čom je výmenný program J-1 pre študenta výhodný?

 • Program zabezpečuje skúsená celosvetová spoločnosť.
 • Spoločnosť ročne pracuje s tisícami študentami z celého sveta.
 • Individuálny prístup ku každému študentovi s ohľadom na študentove požiadavky a potreby.
 • Počas štúdií na strednej škole v USA sa spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť študentom plnohodnotný servis a starostlivosť prostredníctvom lokálnych koordinátorov.
 • Študentom je k dispozícii lokálny koordinátor, na ktorého sa môžu kedykoľvek obrátiť.
 • Škola poskytne študentovi doklad o štúdiu s opisom štúdia a predmetov.
 • Spoločnosť disponuje sieťou vysokokvalitných stredných škôl.
 • Rodiny sú dôkladne preverované a študenti sú umiestňovaní do spoľahlivých rodín.
Štúdium na strednej škole v USA výmenný program je pre študentov prínosný z mnohých dôvodov.
 • Cenovo prijateľný stredoškolský program
 • Študenti sú najskôr umiestňovaní do rodín podľa záujmu až potom do škôl.

Aké sú podmienky pre prijatie do programu J1?

 • Vek 15 – 18 rokov
 • Pokročilá úroveň angličtiny.
 • Dobré študijné výsledky.
 • Záujem o americkú spoločnosť a kultúru
 • Samostatnosť, schopnosť prispôsobiť sa.

Čo je potrebné pre prihlásenie sa do programu J1?

 • Pre prijatie do programu J1 je potrebný dostatok času, čiže je potrebné sa prihlásiť čím skôr.
 • Informácie uvedené vo všetkých častiach prihlášky musia byť pravdivé a presné.
 • Odporúča sa použiť fotografie s úsmevom a v pozitívnom duchu.
 • Rodiny si pozrú všetky časti prihlášky.
 • Dôležité sú aj známky v škole, ktoré by  nemali byť výrazne zlé.
 • Vyžadujú sa referencie od učiteľov v škole.
 • Známky z vysvedčení je potrebné prepísať do USA systému známok A, B, C, D, F.
 • Je vhodné si urobiť fotoalbum s fotografiami, na ktorých je študent s priateľmi a rodinou.
 • K fotografiám je vhodný popis, aby rodina vedela, na čo sa pozerá.
 • Je vhodné, aby študent napísal rodine list, kde uvedie dôvody, prečo chce ísť do USA a prečo je pobyt v USA na strednej škole pre neho zaujímavý.
 • Študenti by mali byť v liste pozitívny a optimistický, pretože podľa listu rodina posudzuje, či si študenta vyberie.
 • Vyžaduje sa aj list od rodičov, v ktorom rodičia vyzdvihnú vlastnosti svojho dieťaťa a opíšu aj svoju profesiu a niečo z osobného života (záujmy, práca a podobne)
 • Rodičia by nemali opisovať svoje dieťa v negatívnom duchu.
 • Študenti by mali mať očkovania pre vycestovanie do USA a lekársky záznam o všetkých doterajších očkovaniach

Umiestnenie študenta:

 • vzhľadom na skutočnosť, že sa študenti umiestňujú v dobrovoľníckych hostiteľských rodinách, môže umiestnenie trvať aj niekoľko mesiacov.
 • v niektorých prípadoch sa umiestnenie potvrdí už niekoľko mesiacov pred príchodom študenta.
 • je však potrebné, aby si študenti i rodičia uvedomovali, že sa bežne stáva i to, že sa študent umiestni až dva týždne či ešte menej pred odchodom.
 • v niektorých prípadoch sa študent zo začiatku umiestni ku koordinátorovi alebo do dočasnej hostiteľskej rodiny, aby mohol včas nastúpiť do školy
 • čím skôr sa prihláška doručí do centrály v USA, tým väčšia je šanca na rýchle umiestnenie.

Výber lokality/ regiónu

 • výber lokality je príležitosť, ktorú ponúkame študentom, kde si môžu vybrať lokalitu v USA, kde by chceli byť umiestnení. Poplatok za túto službu je $400. Podmienkou je odovzdanie prihlášky a absolvovanie interview do 1. apríla v prípade nástupu v auguste/septembri, a do 20. septembra pre nástup v januári
 • študenti si môžu vybrať región West, Central, South alebo East
 • v prípade výberu regiónu si študenti môžu vybrať len región ako celok, nie konkrétny štát či mesto
 • výber oblasti nie je garantovaný
 • v prípade, že sa študenta vo zvolenom regióne nepodarí umiestniť, uhradený príplatok sa mu vracia
 • prihlášku však z tohto dôvodu nie je možné stornovať,  študent musí byť ochotný akceptovať umiestnenie v akejkoľvek inej lokalite v USA

Výber štátu

 • študenti si môžu vybrať štát
 • rovnako si môžu vybrať tri štáty zoradené podľa preferencie
 • v ponuke je akýkoľvek štát okrem Havaju a Aljašky
 • poplatok za výber štátu je $600 pre všetky štáty okrem Floridy, New Yorku a New Jersey, za ktoré je poplatok $700 a Kalifornie, ktorá je za $900
 • v záujme zvýšenia šance na umiestnenie vo vybranom štáte odporúčame študentom prihlásiť sa čo najskôr
 • v prípade výberu štátu si študenti môžu vybrať len štát ako celok, nie jeho časť alebo mesto
 • v prípade, že sa študenta vo zvolenom štáte nepodarí umiestniť, uhradený príplatok sa mu vracia
 • prihlášku však z tohto dôvodu nie je možné stornovať,  študent musí byť ochotný akceptovať umiestnenie v akejkoľvek inej lokalite v USA

Študenti si môžu vybrať buď oblasť alebo štát, nie oboje.

Ako funguje vzdelávanie na stredných školách v USA?

 • Študenti si volia povinné predmety vrátane anglickej a americkej histórie.
 • Študenti si môžu vybrať aj nepovinné predmety ako je hudba, umenie a pod.
 • Škola začína ráno a končí hneď popoludní.
 • Školy poskytujú množstvo športov: basketbal, basebal, soccer, volejbal,…
 • Súčasťou americkej kultúry je stretávanie sa študentov po škole na koncertoch, v kluboch,…
 • Škola po absolvovaní štúdia na strednej škole poskytne študentovi report o štúdiu.
 • Škola neposkytuje študentom dodatočné vzdelávanie sa v anglickom jazyku.
Štúdium na strednej škole v USA výmenný program má široký výber predmetov.

Ubytovanie v hostiteľských rodinách pre študentov.

 • Každá rodina prechádza preverovaním cez Register trestov.
 • Ide o dobrovoľné rodiny
 • Študentom je poskytnutá izba a jedlo.
 • Rodina povzbudzuje študenta, aby sa zúčastnil aktivít v škole a zoznamoval sa s priateľmi.
 • Rodina berie študenta ako člena rodiny.
 • Ide o dobrovoľné rodiny
Štúdium na strednej škole v USA výmenný program v hostiteľskej rodine.

Termíny nástupu na štúdium

 • Nástup na strednú školu v USA je možný dvakrát do roka.
 • Na začiatku školského roka august/september na celý školský rok alebo na jeden semester a na začiatku druhého polroka január/február – len 1 semester.
 • Študenti prichádzajú do USA v predstihu, aspoň niekoľko dní pred začatím školy, aby sa mohli aklimatizovať a prispôsobiť novému prostrediu.

Ceny na školský rok 2022-2023

 • Cena za program na školský rok (september 2022– jún 2023)/ 6799 USD/ 6135 EUR*
 • Cena za program na 1 semester (nástup v septembri 2022 a v januári 2023): 6 199 USD/ 5593 EUR*

Cena programu zahŕňa:

 • Vydanie formulára DS-2019 (potrebný k vydaniu J-1 víz)
 • Umiestnenie do hostiteľskej rodiny
 • Strava (polpenzia Po-Pia, plná penzia cez víkendy a sviatky)
 • Zápis na strednú školu
 • Zdravotné poistenie
 • Miestna podpora študentov takisto medzinárodná podpora študentov
 • 24- hod. linka pomoci
 • Informačný balíček
 • Transfer z/na letisko v USA (letisko je určené)

Cena programu nezahŕňa:

 • Cestovné náklady – letenky
 • SEVIS (220 USD) a vízum poplatky (cca 160 USD)
 • Školské obedy (cca 60-80 USD/ mesačne)
 • Vreckové: 250 – 300 USD mesačne
 • Školné – študenti sú povinní platiť poplatky školy (napr. registrácia do školy, učebnice, skrinka, uniforma, ročenka, poplatky za aktivity atď…)

Voliteľné príplatky:

 • za výber regiónu West, Central, South alebo East (400 USD)
 • za výber konkrétneho štátu (600-1200 USD)

*Ceny sú prepočítané podľa kurzu v januári 2022: 1 EUR – 1,10828 USD, ceny v USD sú nemenné, ceny v EUR sa môžu meniť podľa aktuálneho kurzového lístka Fiobanky.

 

 

 • Pošlite nám vyplnenú prihlášku na stredoškolské štúdium.
 • Dohodnite si s nami pohovor v našej agentúre (zistíme, či je študent vhodným kandidátom na tento program a tiež preveríme, či má študent dostatočnú znalosť angličtiny).
 • Pokiaľ je študent vhodným kandidátom, vystavíme Vám zálohovú faktúru. Uhradením zálohy potvrdíme záujem o stredoškolské štúdium.
 • Doručíme Vám zoznam dokumentov, ktoré je potrebné doložiť pre úspešnú registráciu do stredoškolského programu.
 • Urobíme registráciu študenta na príslušný stredoškolský program.
 • Zahraničný partner v priebehu niekoľkých dní potvrdí akceptáciu a zašle nám oficiálne potvrdenie o akceptovaní študenta na daný program.
 • Pripravíme Vám vyúčtovaciu faktúru. Z celkovej ceny za program odpočítame zálohu. Úhrada je potrebná čím skôr.
 • Pripravíme Vám informačný balíček (väčšinou v priebehu júla) so všetkými potrebnými informáciami napr. potrebné kontakty na školu, ubytovanie, koordinátora, o škole, potrebné adresy, užitočné informácie o krajine pobytu, informácie o orientačnom programe a pod.
 • Radi Vám odpovieme na všetky Vaše doplňujúce otázky.
 • V prípade záujmu Vám zabezpečíme letenky, poistenie a naplánujeme dopravu v krajine pobytu.

Skúsenosti našich študentov